مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

جايگزيني امولسيفايرهاي گياهي (ثعلب و صمغ فارسي) به جاي انواع شيميايي آن در توليد روغن غنيساز آرتميا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات آرتمياي کشور، موسسه تحقيقات علوم شيلاتي کشور، سازمان تحقيقات، آموزش و ترويج کشاورزي، اورميه
 
چکیده: 
به منظور غني سازي آرتميا از امولسيون غني ساز سلکو استفاده مي شود که ميکروگلبولهاي پايدار با قطر کمتر از 1/0 ميکرون توليد مي کند. براي ايجاد اين پايداري در سنتز روغن هاي غني ساز سلکو از پايدارکننده هاي شيميايي تا ميزان 3 درصد در اين ترکيبات استفاده مي گردد. ولي در اين پژوهش از ترکيب ثعلب و صمغ فارسي با نسبت مساوي و به ميزان 11 درصد، به عنوان پايدارکننده هاي گياهي در سنتز روغن غني ساز استفاده شد. بخش محلول صمغ فارسي و ثعلب جدا شده و ميزان آن به ترتيب 30 % و 22 % بدست آمد. سپس مقادير دقيق ترکيب شيميايي روغن سلکوي از طريق آناليزشيميايي مشخص شده و درنهايت طبق قرمول بدست آمده، مشابه تجاري آن ساخته شد. متوسط قطر ذرات روغن معادل 1/0 ميکرون و کشش سطحي آن 5± 15 دين بر سانتي متر تعيين گرديد. سپس روغن غني ساز ساخت داخل (تيمار1) با نمونه وارداتي (تيمار 2) در شرايط استاندارد براي آزمون غني سازي urmiana Artemia استفاده شد. غني سازي هر تيمار در سه تکرار با غلظت 4/0 گرم ماده غني ساز درهر ليتر آب حاوي 200 هزار ناپليوس در طي زمان 12 ساعت انجام شد. ميانگين درصد غني شدگي ناپليوس در تيمارهاي 1 و 2 به ترتيب 47/2± 27 و 52 /2± 23 بدست آمد. نتايج زيست سنجي 500 لارو تازه به تغذيه افتاده ماهي قزل آلا نشان داد که تيمارهاي 1 و 2 اختلاف معني داري نشان نداد( p<0. 05). نتايج نشان داد که پايدارکننده هاي گياهي مذکور همچنين از نظر خصوصيات شيميايي و فيزيکي، عملکرد مناسبي در پايدارسازي امولسيون هاي روغن در فازآبي داشتند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 12
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی