مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي توانايي ترسيب کربن ريز جلبک در Spirulina platensis آب هاي با شوري متفاوت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند
 
چکیده: 
ترسيب بيولوژيکي CO2 با استفاده از جلبک ها يکي از روش هاي اميدوار کننده و سازگار با محيط زيست براي جدا سازي CO2 مي باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسي توانايي ريز جلبک اسپيرولينا پلاتنسيس براي رشد در محيط هاي با شوري متفاوت و ترسيب کربن در غلظت هاي مختلفCO2 مي باشد. بدين منظور، تجزيه و تحليل شاخص هاي رشد شامل توليد و بهره وري زيست توده، نرخ ويژه رشد و نرخ تثبيت کربن در طول دوره هاي 8 روزه با حفظ شرايط يکسان در 3 محيط کشت با شوري هاي lختلف (µ s/cm 3، 1500، 34000) و 4 غلظت متفاوت دي اکسيد کربن ( 03/0%، 2%، 5% و 10%) انجام شد. اين آزمايش با استفاده از استوک خالص ريز جلبک اسپيرولينا پلاتنسيس و محيط کشت Zarrouk''s Medium در بيوراکتور نوري صفحه مسطح انجام گرفت. در تمامي محيط هاي کشت در چهار روز اول کشت بالاترين نرخ ويژه رشد مشاهده شده است، بطوريکه اين پارامتر در 4 غلظت کربن مذکور در آب شهري بترتيبd-1 35/0، 23/0، 24/0 و 24/0 بوده است. ريز جلبک اسپيرولينا بالاترين نرخ تثبيت کربن و همينطور توليد زيست توده را در آب طبيعي(شهر بيرجند) تحت غلظت 10% دي اکسيد کربن نشان داده است( 49/0 و 098/0 gL-1d-1). پس از آن بترتيب آب مقطر با مقادير بترتيب gL-1d-1 45/0 و 09/0 و در انتها آب دريا ( بدليل شوري بالا و نامساعد بودن شرايط محيطي) با مقاديربترتيب gL-1d-142/0 و 84/0 در غلظت 10% دي اکسيد کربن قرار گرفتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 42
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی