مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي برخي پارامترهاي مورفولوژيکي، فيزيولوژيکي و مولکولي جهش يافته هاي حساس به سرماي گياه آرابيدوپسيس تاليانا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم زيستي، دانشگاه خوارزمي، تهران، کدپستي: 31979-37551
 
چکیده: 
بسياري از گياهان نواحي گرمسيري و نيمه گرمسيري وقتي در معرض تيمار سرما ((2-15° C قرار مي گيرند آسيب مي بينند. گياه آرابيدوپسيس تاليانا گياه مقاوم به سرما مي باشد و بنابراين يک مدل گياهي خوب به منظور تشخيص ويژگي هاي مقاومت به تيمار سرما مي باشد. براي تعيين اين که آيا بيان ژن سوپراکسيد ديسموتاز مس/روي2 (CSD2) ظرفيت به دام اندازي سوپراکسيد و احتمالا قدرت ادامه حيات جهش يافته هاي حساس به تنش متوسط سرماي گياه آرابيدوپسيس تاليانا را افزايش خواهد داد يا نه و نيز تعيين نقش ساير آنزيم هاي آنتي اکسيدان نظير پلي فنل اکسيداز، سوپراکسيد ديسموتاز و پراکسيداز در ظهور فنوتيپ هاي متمايز تحت تنش متوسط سرما در اين گياه، 4 جهش يافته کلاس 1 (chs1-1، chs1-2، chs2-1 و chs2-2) تحت تيمارهاي دمايي 4 (تنش شديد سرما)، 13(تنش متوسط سرما) و 23 (شاهد) درجه سانتيگراد قرار گرفتند و سنجش هاي مربوطه انجام شد. نتايج نشان داد که ژن (CSD2) در هيچ يک از جهش يافته ها بيان نداشت، در صورتيکه در گياه نوع وحشي تحت تنش متوسط سرما و تنش شديد سرما بيان داشته است. افزايش فعاليت آنزيم هاي سوپراکسيد ديسموتاز و پراکسيداز نيز نقش حفاظتي اين آنزيم ها را در دفاع از گياه تحت دماهاي پايين نشان مي دهد. افزايش فعاليت آنزيم پلي فنل اکسيداز تحت تنش متوسط سرما مي تواند نقش آن را در ظهور فنوتيپ کلروز در جهش يافته ها تحت تنش متوسط سرما نشان دهد. عدم بيان ژن CSD2 در جهش يافته ها احتمالا به دليل جهش در ژن هاي CHS مي باشد، در نتيجه احتمالا بر اثر جهش مذکور بيان اين ژن ها نيز تحت تاثير قرار گرفته است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی