برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي فعاليت آنتي اکسيداني و تعيين محتواي پلي فنلي توتياي دريايي Echinometra mathaei خليج فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس
 
چکیده: 
راديکال هاي آزاد، يک يا چند الکترون غيرجفت در اوربيتال خالي دارند که اکسيژن مرکزي آن ها، به عنوان ROS شناخته مي شوند. مهار آن ها، براي کاهش سطح استرس اکسيداتيو ارگانيسم، در جلوگيري و درمان برخي بيماري هاي مزمن و مخرب موثر مي باشند. هدف از مطالعه پيش رو، بررسي برخي خواص آنتي اکسيداني بخش هاي مختلف توتياي دريايي Echinometra matheai و هم چنين، تعيين ميزان ترکيبات پلي فنلي به عنوان يک منبع آنتي اکسيداني طبيعي مي باشد. در مطالعه آزمايشگاهي، عصاره هاي بافت هاي مختلف (خار، پوسته، گناد و فانوس ارسطو) توتياي دريايي با استفاده از سه حلال ان-هگزان، اتيل استات و متانول، براساس افزايش قطبيت جدا گرديد. سپس فعاليت آنتي اکسيداني هر يک از عصاره ها، با استفاده از روش هاي قدرت احياکنندگي، مهار راديکال آزاد DPPH و ظرفيت کل آنتي اکسيداني سنجيده شد. هم چنين، ميزان ترکيبات فنلي و فلاونوئيد نيز به روش اسپکتروفتومتري مورد ارزيابي قرار گرفت. طبق نتايج به دست آمده، پوسته متانولي و خار متانولي به ترتيب، داراي بيشترين ميزان قدرت احياکنندگي و مهار راديکال آزاد DPPH مي باشند. فانوس-ارسطو اتيل استاتي، خار و گناد ان-هگزاني ظرفيت آنتي اکسيداني بيش تري نسبت به آسکوربيک اسيد به عنوان استاندارد را دارا مي باشند. بيشترين ميزان فنل و فلاونوئيد به ترتيب، در خار متانول 0003/0± 0044/0 ميلي گرم گاليک اسيد در گرم عصاره و فانوس ارسطو اتيل استات 7167/0± 616/24 ميلي گرم کوئرستين در گرم عصاره به دست آمد. نتايج اختلاف معني داري در سطح احتمال 05/0< p را نشان مي دهد. يافته هاي مطالعه حاضر نشان داد که مي توان توتياي دريايي را به عنوان يک منبع بالقوه از ترکيبات فعال زيستي طبيعي با فعاليت آنتي اکسيداني بالا معرفي کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلیمانی، س.، و یوسف زادی، م.، و معین، س.، و امرالهی بیوکی، ن.، و کشاورز، م.، و اصلیان، ح. (1394). ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای پلی فنلی توتیای دریایی Echinometra mathaei خلیج فارس. زیست فناوری, 6(2 ), 71-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470338Vancouver : کپی

سلیمانی سولماز، یوسف زادی مرتضی، معین سهیلا، امرالهی بیوکی نرگس، کشاورز موسی، اصلیان حامد. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای پلی فنلی توتیای دریایی Echinometra mathaei خلیج فارس. زیست فناوری. 1394 [cited 2022January23];6(2 ):71-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470338IEEE : کپی

سلیمانی، س.، یوسف زادی، م.، معین، س.، امرالهی بیوکی، ن.، کشاورز، م.، اصلیان، ح.، 1394. ارزیابی فعالیت آنتی اکسیدانی و تعیین محتوای پلی فنلی توتیای دریایی Echinometra mathaei خلیج فارس. زیست فناوری, [online] 6(2 ), pp.71-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470338. 

 
بازدید یکساله 141 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی