مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تنوع ژنتيکي لاين هاي آفتابگردان روغني و تجزيه مسير ترتيبي بر اساس عملکرد دانه و ساير ويژگي هاي زراعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه اصلاح و بیوتکنولوژی گیاهی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه، کدپستی: 5756151818
 
چکیده: 
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي و روابط بين عملکرد و صفات زراعي-مورفولوژيکي در آفتابگردان روغني، 152 لاين آفتابگردان جمع آوري شده از نقاط مختلف جهان و ايران در محوطه گلخانه دانشکده کشاورزي دانشگاه اروميه در قالب طرح پايه کاملا تصادفي با نه تکرار در سال زراعي 1391 مورد بررسي قرار گرفتند. تعداد 14 صفت زراعي و مرفولوژيک شامل: ارتفاع ساقه، قطر ساقه، تعداد برگ، طول پهنک برگ، عرض پهنک برگ، طول دمبرگ، قطر طبق، وزن صد دانه، وزن خشک طبق، وزن خشک دانه در طبق، تعداد روز از کاشت تا گلدهي، تعداد روز از کاشت تا رسيدگي، نسبت مغز دانه به کل دانه و شاخص برداشت اندازه گيري شد. تجزيه واريانس نشان داد که اختلاف بين ژنوتيپ ها براي تمامي صفات مورد مطالعه در سطح احتمال 05/0 درصد معني دار مي باشد. بالاترين ضريب تغييرات فنوتيپي به ترتيب براي وزن خشک دانه در طبق (30/56)، شاخص برداشت (40/44)، و وزن خشک طبق (44/35) مشاهده شد. همبستگي مثبت و معني دار بين عملکرد دانه و اکثر صفات اندازه گيري شده مشاهده شد. از ميان صفات مورد مطالعه، قطر طبق، نسبت مغز دانه به کل دانه، ارتفاع بوته و تعداد برگ داراي اثرات مستقيم و مثبت با عملکرد دانه بوده و در سطح اول اهميت قرار گرفتند. با استفاده از تجزيه خوشه اي، ژنوتيپ هاي مورد بررسي در 4 گروه متفاوت قرار گرفتند. بيشترين فاصله بين ژنوتيپ هاي دو گروه 3 و4 مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 27
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی