مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

جدا سازي باکتري هاي مغناطيسي از مناطق مختلف ايران و شناسايي نانو ذرات آهن سنتزي درون آن ها

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد تهران شمال، تهران
 
چکیده: 
باکتري هاي مغناطيسي، تحت تاثير ميدان مغناطيسي زمين جهت گيري مي نمايند. انواع اشکال کوکسي، باسيل و مارپيچي در آن ها مشاهده شده است. فراساختار مگنتوزوم در اين باکتري ها باعث جهت گيري آن ها تحت تاثير ميدان مغناطيسي و به عنوان بخش ذخيره ي آهن محسوب مي شود. در اين پژوهش حضور باکتري هاي مغناطيسي در نقاط مختلف کشور ايران با ويژگي آب شيرين، نيمه شور و شور شامل معدن آهن مرواريد زنجان، تالاب ميقان، خليج فارس و کوير قم بررسي شد. رسوبات و آب جمع آوري شده، تحت اثر ميدان مغناطيسي قرار گرفتند. نتايج نشان داد تمام انواع باکتري هاي جدا سازي شده، گرم منفي و واجد اشکال باسيلي، اسپيريلوم و کوکسي بودند. بعد از اثر ميدان مغناطيسي در لوله ي مويين حاوي باکتري مغناطيسي پاسخ آن ها به ميدان مغناطيسي مشاهده شد. نمونه هاي تالاب ميقان، کوير قم و معدن آهن مرواريد زنجان به علت داشتن رسوب و همچنين نمونه ي بيشتري از باکتري مغناطيسي، به طور ويژه مورد بررسي قرار گرفتند. در تصاوير ميکروسکوپ الکتروني عبوري ذرات نانوي آهن درون آن ها قابل رويت بود. بررسي مولکولي، توالي يابي و BLAST درتارنماي NCBI نمونه ي معدن آهن مرواريد زنجان حضور باکتري مغناطيسي Magnetospirillum magnetotacticum را به اثبات رسانيد. تراکم بيشتر ذرات نانوي آهن در نمونه ي تالاب ميقان در مقايسه با معدن آهن، بيانگر اين است که وفور يون آهن به تنهايي، عامل افزايش سنتز نانوذرات آهن توسط باکتري مغناطيسي نيست.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 34
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی