برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 309 تا صفحه 315 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي مقايسه اي تجزيه زيستي نفت خام با استفاده از ميکروارگانيزم اسينتوباکتر کالکواستيکوس در شرايط حضور و عدم حضور نانوذرات مغناطيسي زيست عملگراشده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی شیمی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: تاثير آلاينده هاي نفتي بر آلودگي آب و خاک و تغيير اکولوژي محيط به انجام مطالعات متعددي در رابطه با شناسايي و حذف اين مواد منجر شده است. روش هاي زيستي به علت عملکرد مطلوب در کنترل اين نوع آلودگي بسيار مورد توجه قرار گرفته اند. هدف پژوهش حاضر ارزيابي مقايسه اي تجزيه زيستي نفت خام با استفاده از ميکروارگانيزم اسينتوباکتر کالکواستيکوس RAG-1 در شرايط حضور و عدم حضور نانوذرات مغناطيسي زيست عملگراشده بود. مواد و روش ها: در اين تحقيق آزمايشگاهي، ميزان تخريب پذيري نرمال دکان و هگزادکان به عنوان شاخص هايي از نرمال پارافين­ هاي موجود در آلاينده هاي نفت خام، توسط ميکروارگانيزم اسينتوباکتر کالکواستيکوس در شرايط بهينه توليد امولسان توسط اين ميکروارگانيزم مورد مطالعه قرار گرفت. همچنين تاثير حضور نانوذرات مغناطيسي اکسيد آهن پوشش دارشده با دو لايه دکانوئيک اسيد، بر تخريب پذيري به طور جداگانه بررسي شد. آزمون T مستقل به منظور بررسي معني داربودن پارامترهاي مدل و آناليز واريانس دوطرفه به منظور بررسي برازندگي مدل صورت گرفت. همچنين طراحي آزمايشات با روش فاکتوريل جزيي صورت گرفت و به منظور تجزيه وتحليل آماري نتايج از نرم افزار Minitab V. 16 استفاده شد. يافته ها: ميزان تجزيه زيستي پس از 60 روز، برابر با 85% و 86% به ترتيب براي ترکيبات نرمال دکان و هگزادکان به دست آمد. همچنين حضور نانوذرات منجر به بهبود فرآيند تجزيه زيستي و افزايش مقادير فوق به ترتيب به 91% و 89% شد. نتيجه گيري: ميکروارگانيزم اسينتوباکتر کالکواستيکوس در حذف ترکيبات پارافيني با طول زنجير متوسط از نفت خام موفق است. تاثير حضور نانوذره در زيست تخريب پذيري نرمال دکان بيشتر از اين اثر در تخريب هگزادکان است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

راشدی، ح.، و فرمانی، ف.، و یزدیان، ف.، و متوسلین، م. (1397). ارزیابی مقایسه ای تجزیه زیستی نفت خام با استفاده از میکروارگانیزم اسینتوباکتر کالکواستیکوس در شرایط حضور و عدم حضور نانوذرات مغناطیسی زیست عملگراشده. زیست فناوری, 9(2 ), 309-315. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470322Vancouver : کپی

راشدی حمید، فرمانی فرشاد، یزدیان فاطمه، متوسلین مهدی. ارزیابی مقایسه ای تجزیه زیستی نفت خام با استفاده از میکروارگانیزم اسینتوباکتر کالکواستیکوس در شرایط حضور و عدم حضور نانوذرات مغناطیسی زیست عملگراشده. زیست فناوری. 1397 [cited 2022January23];9(2 ):309-315. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470322IEEE : کپی

راشدی، ح.، فرمانی، ف.، یزدیان، ف.، متوسلین، م.، 1397. ارزیابی مقایسه ای تجزیه زیستی نفت خام با استفاده از میکروارگانیزم اسینتوباکتر کالکواستیکوس در شرایط حضور و عدم حضور نانوذرات مغناطیسی زیست عملگراشده. زیست فناوری, [online] 9(2 ), pp.309-315. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470322. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی