مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

همسانه سازي، تعيين توالي و بررسي بيوانفورماتيک ژن CYP81Q1 رقم ايراني کنجد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوتکنولوژی کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه بین المللی امام خمینی، قزوین، ایران
 
چکیده: 
اهداف: آنتي اکسيدان هاي موجود در روغن کنجد شامل توکوفرول ها و سزامين ماندگاري آن را در برابر حرارت بسيار افزايش داده است. به دنبال افزايش بيان ژن رمزکننده آنزيم سيتوکروم P450 (CYP81Q1)، محتواي سزامين در مراحل مختلف توسعه دانه کنجد افزايش مي يابد. هدف اين پژوهش همسانه سازي، تعيين توالي و بررسي بيوانفورماتيک ژن CYP81Q1 رقم ايراني کنجد بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، DNA کل از برگ و ساقه هاي گياه کنجد رقم کرج 1 استخراج و ژن هدف به وسيله PCR تکثير شد. همسانه سازي ژن CYP81Q1 در ناقل دوتايي pBI121 انجام شد و درستي همسانه سازي به سه روش هضم آنزيمي، PCR، توالي يابي نوکلئوتيدي و خصوصيات بيوانفورماتيک اين ژن مورد بررسي قرار گرفت و نمودار راماچاندران مربوط به ساختار سه بُعدي اين ژن رسم شد. يافته ها: درستي همسانه سازي تاييد شد. نتايج توالي يابي DNA، صحت قطعه همسانه سازي شده را تاييد نمود. وزن مولکولي و نقطه ايزوالکتريک پيش بيني شده اين پروتئين به ترتيب 57021/3دالتون و 8/46 بود. ساختار سه بُعدي پروتئين داراي زنجيره استروکيمي خوبي بود. نتيجه توالي يابي اين ژن تفاوت در 23 نوکلئوتيد اين ژن در کنجد رقم کرج 1 (شماره دسترسي KP771974. 1) با توالي گزارش شده در بانک ژن NCBI (شماره دسترسي AB194714. 1) را نشان داد که منجر به ثبت توالي ژن CYP81Q1 در رقم ايراني کنجد (کرج 1) در اين پايگاه شد. نتيجه گيري: براساس توالي يابي نوکلئوتيدي، ژن هدف داراي 1521جفت باز است و در 23 نوکلئوتيد با نمونه ثبت شده در بانک جهانيNCBI تفاوت دارد. اين ژن، پروتئيني به طول 506 اسيدآمينه را رمز مي کند. پروتئين مورد نظر بسيار شبيه با پروتئين ثبت شده در پايگاه اطلاعات NCBI است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی