مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

معرفي ژن GRAP به عنوان ژن نامزد عامل آلزايمر با استفاده از تحليل داده هاي ريزآرايه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کنترل، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: شناسايي ژن هاي دخيل در بروز يک بيماري، يکي از حوزه هاي مهم تحقيقات پزشکي است که به تشخيص مکانيزم بيماري و در پي آن تشخيص به موقع و درمان بهتر بيماري کمک مي کند. در سال هاي اخير فناوري ريزآرايه به دانشمندان علوم زيستي براي فهم فرآيندهاي سلولي کمک شاياني کرده است. بدين منظور استفاده از روش هاي کارآمد در تحليل داده هاي ريزآرايه بسيار کليدي است. هدف مطالعه حاضر معرفي ژن GRAP به عنوان ژن نامزد عامل آلزايمر با استفاده از تحليل داده هاي ريزآرايه بود. مواد و روش ها: در مطالعه بيوانفورماتيکي حاضر که روي يک مجموعه داده ريزآرايه مربوط به آلزايمر شامل 12990 ژن، 15 فرد بيمار و 16 فرد سالم صورت گرفت، با ترکيب روش هاي فيشر، تجزيه و تحليل اهميت ميکروآرايه (SAM) و الگوريتم بهينه سازي ازدحام ذرات (PSO)و با استفاده از روش طبقه بندي و رگرسيون مبتني بر درخت تصميم (CART)، روش جديدي به منظور تحليل داده هاي بيان ژن ريزآرايه، براي شناسايي ژن هاي دخيل در بروز آلزايمر ارايه شد. يافته ها: سطح دقت مدل به دست آمده 90/32% بود و ارزيابي نتايج از ديدگاه زيستي نشان داد که روش پيشنهادي موفق عمل کرده و در نهايت 4 ژن ارايه کرده است که 3 ژن از اين 4 ژن (75%)، تاکنون به عنوان ژن هاي دخيل در آلزايمر در منابع زيستي معتبر گزارش شده اند. نتيجه گيري: اين مطالعه علاوه بر ارايه يک روش انتخاب ويژگي جديد و تلفيقي براي تحليل داده هاي ريز آرايه، يک ژن جديد (GRAP)به عنوان ژن نامزد مرتبط با آلزايمر معرفي کرده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی