مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

عملکرد جلبک اسپيروژير در جذب زيستي فلزات سنگين کروم، مس و روي از محيط هاي آبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه بیرجند، بیرجند، ایران
 
چکیده: 
اهداف: آلودگي ناشي از فلزات سنگين، يک مشکل زيست محيطي نگران کننده در سراسر جهان است. هدف اين پژوهش، بررسي عملکرد جلبک اسپيروژير در جذب زيستي فلزات سنگين کروم، مس و روي از محيط هاي آبي بود. مواد و روش ها: پژوهش تجربي حاضر روي جلبک اسپيروژير از قنات هاي شهرستان بيرجند اجرا شد. طرح آزمايش به صورت يک عامل در زمان در نظر گرفته شد. تاثير پارامترهاي pH، مقدار جاذب، زمان تماس و غلظت اوليه فلزات کروم، مس و روي بر ميزان جذب توسط جلبک اسپيروژير و مدل هاي سينتيک و ايزوترم هاي جذب لانگموير، فروندليچ و تمکين مورد بررسي قرار گرفت. يافته ها: بيشترين درصد حذف کروم (84/48%) و مس (76/85%) به ترتيب در pHهاي 3 و 5، با غلظت اوليه 20ميلي گرم در ليتر کروم و مس، در مدت زمان 15 و 40دقيقه و مقدار 3گرم در ليتر زيست توده جلبک اسپيروژير رخ داد. همچنين بالاترين راندمان حذف روي (%89/26) در pH برابر با 5، با غلظت اوليه 20ميلي گرم در ليتر و مقدار جاذب 2گرم در ليتر طي مدت زمان 20دقيقه به دست آمد. جذب کروم، مس و روي از مدل لانگموير با مقادير ضرايب همبستگي به ترتيب 0/9983، 0/9924 و 0/9977 پيروي کردند. طبق نتايج سينتيک، جذب کروم، مس و روي از مدل شبه درجه دوم به ترتيب با مقدار ضرايب 0/9922، 0/9667 و 0/9953 تبعيت کردند. نتيجه گيري: جلبک اسپيروژير، توانايي بالايي در حذف عناصر کروم، مس و روي از محيط هاي آبي دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی