مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

فعاليت آنتي اکسيداني و به دام اندازي راديکال آزاد عصاره الکميلا پرسيکا با روش هاي پرکولاسيون، پلي فنوليک و اولتراسونيک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زيست سلولي و مولکولي، دانشکده علوم پايه، دانشگاه مازندران، بابلسر، ايران
 
چکیده: 
اهداف: جنس الکميلا از تيره گل سرخ، فعاليت بيولوژيک مختلفي از جمله ضدالتهاب، ضدسرطان، آنتي ميکروب و آنتي اکسيداني دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسي فعاليت آنتي اکسيداني و به دام اندازي راديکال آزاد عصاره الکميلا پرسيکا با روش هاي پرکولاسيون، پلي فنوليک و اولتراسونيک بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر از گياه الکميلا پرسيکا و براي عصاره گيري از سه روش پرکولاسيون، پلي فنوليک و اولتراسونيک، استفاده و فعاليت آنتي اکسيداني عصاره ها به وسيله آزمون هاي به دام اندازي راديکال آزاد دي فنيل پيکريل هيدرازيل، نيتريک اکسايد، قدرت احياکنندگي و شلاته کنندگي يون آهن تعيين شد. محتوي فنولي و فلاونوئيدي تام به وسيله روش فولين سيو-کالتيو و آلومينيوم کلرايد سنجيده شد. نتايج با نرم افزار 22SPSS از طريق آزمون تحليل واريانس يک طرفه و آزمون تعقيبي توکي تحليل شدند. يافته ها: در روش به دام اندازي راديکال DPPH، عصاره حاصل از روش پلي فنوليک اختلاف معني داري با عصاره حاصل از دو روش ديگر داشت (0/001=p). عصاره پلي فنوليک فعاليت به دام اندازي نيتريک اکسايد و شلاته کنندگي يون آهن بيشتري در مقايسه با روش هاي ديگر نشان داد (0/001p<). عصاره پلي فنوليک قدرت احياکنندگي بيشتري در مقايسه با ساير عصاره ها و ويتامين C نشان داد (0/001=p). محتواي فنولي و فلاونوئيدي تام عصاره پرکولاسيون بيشتر از بقيه عصاره ها بود. نتيجه گيري: عصاره هاي پلي فنوليک، بيشترين فعاليت را در به دام اندازي راديکال DPPH، به دام اندازي راديکال نيتريک اکسايد، قدرت احيايي و توانايي شلاته کنندگي آهن در مقايسه با روش اولتراسونيک و پرکولاسيون دارند. بخش هاي هوايي گياه الکميلا پرسيکا داراي مقادير بالايي از ترکيبات طبيعي آنتي اکسيداني از جمله فنول و فلاونوئيد است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 24
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی