برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 213 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

کارآيي روش واکنش زنجيره اي پلي مراز و نانوحسگر زيستي در شناسايي گياه ترانس پلاستوم توتون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه مراغه، مراغه، ایران
 
چکیده: 
اهداف: در سال هاي اخير با توجه به مزاياي تراريختي کلروپلاستي، سطح زير کشت اين گياهان و محصولات ناشي از آنها افزايش يافته و به دليل نگراني هاي احتمالي ايمني زيستي آنها شناسايي و برچسب گذاري آنها بيشتر مورد توجه قرار گرفته است. هدف پژوهش حاضر طراحي و ارايه يک روش بهينه بر پايه واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) و نانوحسگر زيستي براي شناسايي گياهان ترانس پلاستوم و مقايسه حساسيت آنها بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر براي طراحي آغازگرها و کاوشگرهاي اختصاصي، نشانگر aadA کلروپلاستي به کار رفت. در روشPCR بعد از بهينه سازي شرايط تکثير ژن aadA، حساسيت آن با درصدهاي مختلف DNA گياه ترانس پلاستوم توتون مورد بررسي قرار گرفت. در روش نانوحسگر زيستي ابتدا کاوشگر نشان دار ژن aadA در صفحات گرافن اکسيد تثبيت، سپس واکنش هيبريداسيون براي شناسايي توالي هدف بهينه سازي و حساسيت آن با درصدهاي مختلف DNA گياه ترانس پلاستوم تعيين شد. يافته ها: تکثير باند 800جفت بازي ژن aadA در گياهان ترانس پلاستوم توتون مشاهده شد. واکنش PCR توانست تا 5% DNA توتون ترانس پلاستوم، ژن aadA را تکثير نمايد. با تثبيت کاوشگر aadA در سطح گرافن اکسيد فلورسانس نشري خاموش و با اضافه کردن DNAگياه ترانس پلاستوم توتون دوباره نشر فلورسانس ظاهر شد. در بررسي حساسيت اين روش تا 1% DNA گياه ترانس پلاستوم نشر فلورسانس به طور معني دار بيشتر از گياه شاهد مشاهده شد. نتيجه گيري: روش PCR مي تواند گياه ترانس پلاستوم توتون را با حساسيت 5% DNA و روش حسگر زيستي با حساسيت 1% DNAشناسايي نمايد. بنابراين روش حسگرزيستي نه تنها يک روش تشخيصي مطمئن در کنار روش PCR براي شناسايي گياهان ترانس پلاستوم است، بلکه حساسيت بالاتري نيز دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی