مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بيان، تخليص و تعيين خصوصيات دومين متصل شونده به IP3 نوع 2 انساني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیوشیمی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: IP3 يک مولکول کليدي تنظيم کننده در مسير انتقال پيام است و با اتصال به گيرنده هاي درون سلولي IP3R روي سطح ذخاير کلسيم داخل سلولي باعث آزادسازي کلسيم به درون سيتوپلاسم مي شود. هدف اين پژوهش، بيان، تخليص و تعيين خصوصيات دومين متصل شونده به IP3 )IP3BD: 1-604 aa( نوع 2 انساني بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، پلاسميد pET-28a حامل ژن IP3BD با روش شيميايي به داخل باکتري هاي بياني E. coli سويهBL21) DE3( منتقل شد. براي بهينه سازي بيان در سيستم باکتريايي، بيان در شرايط مختلف مورد بررسي قرار گرفت و دماهاي بيان مختلف از جمله 16، 18، 20 و C24º ، زمان هاي مختلف بعد از القا، نوع القاکننده و غلظت هاي مختلف آن بررسي شد. باکتري هاي القاشده براساس شوک حرارتي از طريق کروماتوگرافي تمايلي ستون نيکل-سفارز تخليص و ميزان خلوص پروتئين از طريق SDS-PAGE بررسي شد. نشر فلورسانس دومين متصل شونده به IP3 در حضور و عدم حضور ليگاند IP3 در طول موج 295نانومتر اندازه گيري شد. يافته ها: پروتئين در محيط هاي LB و TB و 2xYT بيان قابل توجهي نداشت و در زمان هاي مختلف تغييري در آن مشاهده نشد. بيان پروتئين باکتري در دماي C20º براساس شوک حرارتي C42º نسبت به تمام حالات بيشتر بود. تخليص باکتري هاي القاشده براساس شوک حرارتي به سختي تکرار مي شد و نمونه هاي خالص شده نيز غلظت بالايي نداشتند. نشر فلورسانس پروتئين در حضور ليگاند IP3کاهش يافت. نتيجه گيري: بيان باکتريايي دومين متصل شونده به IP3 از گيرنده نوع 2 گونه انساني ضعيف است، ولي با القاي شوک C42º بيان پروتئين تا حدود نسبتاً زيادي افزايش مي يابد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی