برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

فعاليت ضداکسيداني و سميت سلولي عصاره هاي آلي حاصل از سه گونه ماکروجلبک سبز از خانوادهUlvaceae از خليج فارس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران
 
چکیده: 
اهداف: ماکروجلبک هاي دريايي، ارگانيزم هاي متنوع با سازگاري زيست در محيط هاي پراسترس هستند. هدف مطالعه حاضر ارزيابي فعاليت ضداکسيداني و سميت سلولي عصاره هاي حاصل از سه گونه ماکروجلبک سبز اولواسه شامل اولوااينتستيناليس، اولوا کلاتراتا و اولوا لينزا از سواحل بندرعباس بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر، به منظور ارزيابي خواص زيستي، از يک گراديان غلظتي با روش هاي سنجش قدرت احياکنندگي آهن، ظرفيت ضداکسيداني کل، تعيين ترکيبات فنلي و نيز سنجش سميت سلولي اين عصاره ها بر مدل ارگانيزمي، ميگوي آب شور آرتميا سالينا استفاده شد، تحليل داده ها به وسيله آزمون تحليل واريانس يک طرفه و آزمون چنددامنه اي دانکن در سطح احتمال 5% توسط نرم افزار آماري 21 SPSS و رسم نمودار با نرم افزارExcel 2013 انجام شد. يافته ها: افزايش قدرت احياکنندگي عصاره ها از روندي وابسته به افزايش غلظت عصاره ماکروجلبکي تبعيت کرد. عصاره متانولي گونه اولوا اينتستيناليس و اتيل استاتي و متانولي گونه اولوا لينزا و گونه اولوا کلاتراتا داراي بيشترين فعاليت احياکنندگي آهن و ظرفيت ضداکسيداني کل، که در مقايسه با آسکوربيک اسيد (استاندارد)، فعاليت بالاتري داشتند، بين غلظت هاي مختلف عصاره ها نيز اختلاف معني دار بود (0/05p≤ ). بيشترين محتواي ترکيبات فنلي در عصاره هاي متانولي ماکروجلبک هاي گونه اولوا کلاتراتا و اولوا لينزا مشاهده شد. عصاره اِن هگزاني گونه اولوا لينزا بيشترين تاثير را بر ناپليوس ميگوي آب شور نشان داد. نتيجه گيري: سه گونه ماکروجلبک سبز شامل اولوا اينتستيناليس، اولوا کلاتراتا و اولوا لينزا خواص ضداکسيداني و سميت سلولي دارند، ماکروجلبک گونه اولوا لينزا به دليل دارابودن مقادير زيادي فنل و قدرت آنتي اکسيداني بالا، مي تواند به عنوان گونه اي با ارجحيت خواص زيستي معرفي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

زارعی جلیانی، ز.، و مشجور، س.، و سلیمانی، س.، و پیریان، ک.، و صداقت، ف.، و یوسف زادی، م. (1396). فعالیت ضداکسیدانی و سمیت سلولی عصاره های آلی حاصل از سه گونه ماکروجلبک سبز از خانوادهUlvaceae از خلیج فارس. زیست فناوری, 9(1 ), 59-67. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470275Vancouver : کپی

زارعی جلیانی زهرا، مشجور سکینه، سلیمانی سولماز، پیریان کیانا، صداقت فاطمه، یوسف زادی مرتضی. فعالیت ضداکسیدانی و سمیت سلولی عصاره های آلی حاصل از سه گونه ماکروجلبک سبز از خانوادهUlvaceae از خلیج فارس. زیست فناوری. 1396 [cited 2022January23];9(1 ):59-67. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470275IEEE : کپی

زارعی جلیانی، ز.، مشجور، س.، سلیمانی، س.، پیریان، ک.، صداقت، ف.، یوسف زادی، م.، 1396. فعالیت ضداکسیدانی و سمیت سلولی عصاره های آلی حاصل از سه گونه ماکروجلبک سبز از خانوادهUlvaceae از خلیج فارس. زیست فناوری, [online] 9(1 ), pp.59-67. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470275. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی