مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

شبيه سازي داربست هاي ژلاتين، ژلاتين- کيتوسان و پلي کپرولاکتون در شبکيه چشم و مقايسه گراديان فشار و اثر ضخامت روي گراديان فشار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم زيستي، دانشکده علوم و فنون نوين، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: بيماري تخريب وابسته به سن ماکولا (AMD)، يکي از بزرگ ترين دلايل ازبين رفتن بينايي بعد از 50سالگي در جهان است. بيماري AMD، سلول هاي رنگدانه شبکيه را تخريب مي کند. مهندسي بافت شبکيه با استفاده از داربست هاي مختلف، محيط مناسبي براي رشد سلول هاي اپيتليوم رنگدانه شبکيه فراهم مي کند. اين داربست ها ممکن است تغييراتي در فشار داخل چشم ايجاد کنند و در نتيجه باعث بيماري جدايش سلول هاي اپيتليوم رنگدانه و شبکيه شوند. هدف پژوهش حاضر، شبيه سازي داربست هاي ژلاتين، ژلاتين-کيتوسان و پلي کپرولاکتون در شبکيه چشم و مقايسه گراديان فشار و اثر ضخامت روي گراديان فشار بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، در مرحله اول، سه داربست ژلاتين، ژلاتين-کيتوسان و پلي کپرولاکتون براي بررسي متوسط ميزان فشار داربست با نرم افزار COMSOL 5. 1. 1 و قانون دارسي، شبيه سازي شدند. در مرحله بعدي داربست ژلاتين-کيتوسان با ضخامت هاي 10 و 20ميکرون با قانون دارسي، شبيه سازي شد تا اثر ضخامت روي متوسط فشار بررسي شود. يافته ها: ميزان فشار خروجي از داربست ژلاتين برابر با 1986/308پاسکال محاسبه شد که از ميزان فشار لايه کروئيد کمتر بود و از ميزان فشار خروجي ساير داربست ها هم مقدار کمتري داشت. متوسط فشار داربست ژلاتين-کيتوسان با ضخامت 10 و 20ميکرون در گام زماني آخر به ترتيب برابر با 1997/31 و 2003/13پاسکال بود. نتيجه گيري: داربست ژلاتين، ميزان متوسط فشار کمتري را نسبت به داربست ژلاتين-کيتوسان و پلي کپرولاکتون در شبکيه چشم ايجاد مي کند و داربست مناسب تري نسبت به داربست هاي ديگر است. در شبيه سازي داربست ژلاتين-کيتوسان، افزايش ضخامت باعث افزايش فشار و ايجاد اختلال در شبکيه مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 14
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی