برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1396 , دوره  9 , شماره  1 ; از صفحه 29 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه توليد رنگدانه کاروتنوئيدي توسط جدايه هاي پروکاريوتي اکوسيستم هاي شور ايران و شناسايي جدايه برتر

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
اهداف: کاروتنوئيدها گروه وسيعي از رنگدانه هاي محلول در چربي هستند و به وسيله انواعي از ميکروارگانيزم ها توليد مي شوند. هدف مطالعه حاضر، مقايسه توليد رنگدانه کاروتنوئيدي توسط جدايه هاي پروکاريوتي اکوسيستم هاي شور ايران و شناسايي جدايه برتر بود. مواد و روش ها: در مطالعه تجربي حاضر جدايه ها با روش هاي مبتني بر کشت، خالص سازي و عصاره کاروتنوئيدي با روش اسپکتروفتومتري در طول موج هاي 400 تا 600نانومتر آناليز شدند. ميزان کل کاروتنوئيد در طول موج 490نانومتر به دست آمد و در نهايت با روش خالص سازي باند ها به وسيله کروماتوگرافي لايه نازک و آناليز با کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا و طيف سنج مادون قرمز تبديل فوريه باند هاي مورد نظر تعيين هويت شدند. يافته ها: از اکوسيستم هاي بررسي شده، تعداد 43 جدايه به دست آمد. 8 جدايه تحمل کننده نمک، 8 جدايه نمک دوست نسبي و 27 جدايه نمک دوست اجباري بودند. همه سويه ها ترکيبات کاروتنوئيدي توليد کردند. جدايه M24 با توليد 20/5405ميکروگرم بر گرم به عنوان جدايه برتر اتخاب شد. 6 باند در عصاره رنگي اين سويه مشاهده و غليظ ترين باند خالص سازي شد. طيف سنجي با اسپکتروفتومتر مرئي در نور فرابنفش جذب 495نانومتري با دو شانه در 530 و 465نانومتر را به عنوان حداکثر جذب نشان داد که مشابه طيف مرئي در نور فرابنفش حاصل از آلفا-باکتريوروبرين بود. جدايه M24، 98% با سويه هالوآرکولا آميلوليتيکا BD-3 قرابت فيلوژني داشت. نتيجه گيري: از اکوسيستم هاي بررسي شده، تعداد 43 جدايه به دست آمد. 8 جدايه تحمل کننده نمک، 8 جدايه نمک دوست نسبي و 27 جدايه نمک دوست اجباري هستند. همه سويه ها قادرند ترکيبات کاروتنوئيدي توليد کنند. جدايه M24 جدايه برتر است، که 98% با سويه هالوآرکولا آميلوليتيکا BD-3 قرابت فيلوژني دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

پوربابایی، ا.، و آموزگار، م.، و توکلی، س.، و رسولی، م. (1396). مقایسه تولید رنگدانه کاروتنوئیدی توسط جدایه های پروکاریوتی اکوسیستم های شور ایران و شناسایی جدایه برتر. زیست فناوری, 9(1 ), 29-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470271Vancouver : کپی

پوربابایی احمدعلی، آموزگار محمدعلی، توکلی سمانه، رسولی مهرنوش. مقایسه تولید رنگدانه کاروتنوئیدی توسط جدایه های پروکاریوتی اکوسیستم های شور ایران و شناسایی جدایه برتر. زیست فناوری. 1396 [cited 2022January24];9(1 ):29-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470271IEEE : کپی

پوربابایی، ا.، آموزگار، م.، توکلی، س.، رسولی، م.، 1396. مقایسه تولید رنگدانه کاروتنوئیدی توسط جدایه های پروکاریوتی اکوسیستم های شور ایران و شناسایی جدایه برتر. زیست فناوری, [online] 9(1 ), pp.29-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470271. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی