مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

توليد رده نوترکيب HEK293T با بيش- بياني پايدار miR-1 به عنوان مدل زيستي براي مطالعات قلبي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بيوتکنولوژي، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ايران
 
چکیده: 
اهداف: القاي مصنوعي بيش-بيان miRNA راهکار مناسبي براي القاي موثرتر تمايز سلولي است. نقش موثر miR-1 در تکوين و تمايز سلول هاي قلبي گزارش شده است. لنتي ويروس يک ناقل کارآمد براي تهيه رده هاي سلولي پايدار است. هدف پژوهش حاضر توليد رده سلولي با بيش-بيان پايدار miR-1 براي ايجاد يک مدل زيستي براي مطالعات قلبي بود. مواد و روش ها: در پژوهش تجربي حاضر، سلول هاي HEK 293T در محيط کشت DMEM به همراه سرم جنين گاوي (FBS) 10% و ال-گلوتامين 2ميلي مولار و پني سيلين-استرپتومايسين 1X در محيط انکوباتور کشت داده شدند. پس از کلون کردن ژن miR-1، کلون هاي نوترکيب انتخاب شدند و حضور قطعه ژني در وکتور نوترکيب با توالي يابي تاييد شد. وکتور حامل miR-1 به همراه وکتورهاي کمکي در سلولHEK293T به صورت ويروس نوترکيب بسته بندي شد. تراآلايي سلول هاي HEK293T با ويروس نوترکيب براي توليد رده پايدار انجام شد. سپس کارآيي تراآلايي و رقت موثر ويروس با نشانگر GFP سنجش شد. تغييرات بيان miR-1 با روش qPCR بررسي شد. تحليل داده ها از طريق بررسي مقايسه اي چرخه آستانه و روش Pfaffl انجام گرفت. يافته ها: بيشترين ميزان بيان GFP مربوط به سلول هاي آلوده شده با رقت 150ميکرومولار بود. نشانگر فلورسنت GFP موجب تسهيل فرآيند بهينه سازي و تخليص سلول هاي نوترکيب شد. در ارزيابي qPCR، بيان miR-1 در سلول هاي تراآلايي شده در مقايسه با سلول هاي گروه کنترل افزايش قابل ملاحظه اي داشت. نتيجه گيري: رده سلولي پايدار نوترکيب HEK293T بيش-بيان کننده miR-1 در لنتي ويروس، به عنوان مدل زيستي مناسب براي بررسي فرآيندهاي تکامل و تکوين قلب است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 19
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی