برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين وجدان کاري و حساسيت اخلاقي با تنش اخلاقي در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت ويژه در دانشگاه علوم پزشکي شهر زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکی کرمان، دانشکده پرستاری و مامایی رازی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: وجدان کاري عاملي است که باعث ايجاد نظم در کار و احساس انجام وظيفه در افراد ميشود. اما گاهي اوقات وجدان کاري را به جاي اخلاق کاري در نظر مي گيرند؛ پرستاران در محيط کاري خود دست به تصميم گيريهايي اخلاقي مي زنند، اما در عمل هميشه نمي توانند بر اساس تعهدات اخلاقي خود عمل نمايند و با تجربه نامطلوبي تحت عنوان تنش اخلاقي روبرو هستند. براي دست يابي به توسعه اخلاقي پرستاران نيازمند ساختاري از مفاهيم به نام حساسيت اخلاقي اند. اين مطالعه بر تاثير بين وجدان کاري و حساسيت اخلاقي با تنش اخلاقي در پرستاران شاغل در بخش هاي مراقبت وي‍ ‍ ‍ ژه در مراکز آموزشي و درماني وابسته به دانشگاه علوم پزشکي شهر زاهدان در سال 1395 انجام گرديد. مواد و روش ها: مطالعه بر روي پرستاران شاغل در 8 بخش ويژه عمومي شهر زاهدان، انجام شد. جهت گردآوري اطلاعات از پرسشنامه هاي وجدان کاري، حساسيت اخلاقي و پرسشنامه تنش اخلاقي استفاده گرديد از آزمونهاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، درصد فرواني و انحراف معيار با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 19 براي تجزيه و تحليل دادهها استفاده گرديد يافته ها: همبستگي مثبت و متوسطي بين وجدان کاري با تنش اخلاقي وجود دارد (05/0 P =). اما همبستگي بين وجدان کاري با حساسيت اخلاقي رابطه اي وجود ندارد. همچنين همبستگي مثبت و متوسطي بين حساسيت اخلاقي با تنش اخلاقي وجود دارد، بنابراين فرض تحقيق ما که رابطه معناداري بين حساسيت اخلاقي با تنش اخلاقي تاييد ميشود (01/0 P =). نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه مي تواند براي دست اندرکاران و سياست گذاران دوره هاي آموزشي پرستاران؛ در راستاي توجه به مسائل فرانقشي و بهداشت رواني در محيط کار ياري گر باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ایمانی، ج.، و حسین رضایی، ح.، و میرزایی، م. (1396). بررسی ارتباط بین وجدان کاری و حساسیت اخلاقی با تنش اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, 39(4 (پیاپی 100) ), 20-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470261Vancouver : کپی

ایمانی جوادالرضا، حسین رضایی حکیمه، میرزایی مقدمه. بررسی ارتباط بین وجدان کاری و حساسیت اخلاقی با تنش اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران. 1396 [cited 2022January29];39(4 (پیاپی 100) ):20-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470261IEEE : کپی

ایمانی، ج.، حسین رضایی، ح.، میرزایی، م.، 1396. بررسی ارتباط بین وجدان کاری و حساسیت اخلاقی با تنش اخلاقی در پرستاران شاغل در بخش های مراقبت ویژه در دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, [online] 39(4 (پیاپی 100) ), pp.20-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470261. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 450 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی