4 SID.ir | بررسي اثر داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي بر روي ميزان خونريزي در بيماران تحت جراحي هاي ارتوپدي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي بر روي ميزان خونريزي در بيماران تحت جراحي هاي ارتوپدي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم پزشکي تبريز
 
چکیده: 
زياد بوده و بغير از مخدر ها، داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي فراواني به منظور بيدردي بکار مي روند. ولي ترس از عوارض داروئي بويژه اثرات ضد پلاکتي مانع از استفاده روتين و مفيد آنها مي گردد. هدف از اين مطالعه بررسي سميت داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي بر روي پلاکت بيماران تحت جراحي هاي ارتوپدي بود. مواد و روش ها: در اين مطالعه آينده نگر توصيفي مقطعي 370 بيمار در دو گروه 185 نفري مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه داروئي شامل بيماراني بود که تحت درمان با داروهاي ضد التهابي غير استروئيدي بودند و گروه دوم بيماراني بودند که از دارو استفاده نمي کردند. متغيرهاي هماتولوژيک شامل هموگلوبين، هماتوکريت، تست هاي انعقادي، ميزان خون ريزي و پلاکت در دو گروه اندازه گيري و ثبت ميشد. تمامي داده هاي جمع آوري شده توسط تست هاي آماري مناسب مورد آناليز قرار گرفته اند. نتايج: در اين مطالعه دو گروه از نظر تعداد، سن، جنس، مصرف سيگار، تست هاي انعقادي و خونريزي حين عمل اختلاف معني داري نداشتند. مقادير بيشتر خونريزي حين عمل جراحي از نظر حجم (گروه کنترل) و تعداد (NSAID) مشاهده گرديد. در گروهNSAID بيشترين مقدار در مصرف آسپرين ديده شد. شمارش پلاکتي بعداز عمل در بررسي هاي به عمل آمده در دو گروه NSAID2/6 % وکنترل33/7 %، کاهش پيدا کرد که کم ترين مربوط به کتورولاک وبيشترين مربوط به ناپروکسن بود. کاهش هموگلوبين، هماتوکريت و پلاکت بعداز عمل نسبت به قبل از عمل معني دار مي باشد (005/0? p) نتيجه گيري: با توجه به نتايج اين مطالعه استفاده از داروهاي ضد التهابي غيراستروئيدي با دوز کم در بيماران تحت عمل جراحي ارتوپدي اثر سمي روي پلاکت ندارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 25
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی