برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير تزريق پاراستامول داخلي وريدي بر متغيرهاي هموديناميک و ميزان درد در ريکاوري از جراحي هاي ماژور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بیهوشی، دانشگاه علوم پزشکی
 
چکیده: 
زمينه و هدف يکي از داروهايي که اخيرا در زمينه کنترل درد مورد توجه قرار گرفته است، پاراستامول (استامينوفن وريدي) (که با نام تجاري آپوتل در ايران عرضه مي گردد) مي باشد. مطالعات اوليه اي که رويکردهاي مسبب سهولت روند ريکاوري را ارزيابي مي کنند، مشخص نموده اند که استفاده از تکنيک هاي ضد درد چندگانه مي تواند ريکاوري سريع تر را بهبود بخشد. با توجه به ايمني مناسب پاراستامول و دردناک بودن عمل ديسککتومي که نياز به بي دردي کاملي بدون عوارض دارويي بعد از عمل به ويژه در دوره ريکاوري دارد بر آن شديم که اثرات استامينوفن وريدي را روي درد بلافاصله بعد از عمل و سرعت ترخيص بيماران از ريکاوري بررسي نمائيم. روش کار دراين مطالعه کتر آزمايي باليني شاهددار تصادفي دو سويه کور 52 بيمار با تشخيص ديسک کمر کانديد جراحي ديسک کمري وارد مطالعه شدند. بيماران به صورت تصادفي به دو گروه 26 نفري به صورت تصادفي تقسيم شدند. در گروه اول (A) mg/kg 15 استامينوفن حل شده در ml 100 سرم سالين نرمال به صورت تک دوز در عرض 20 دقيقه انفوزيون شد. در گروه دوم (P) ml100 سرم سالين نرمال در عرض 20 دقيقه دريافت کردند. در طول عمل متغيرهاي سن، جنس، وزن، زمان بيهوشي، زمان پوزيشن دادن، زمان انسيزيون، زمان پايان سوچور انسيزيون، زمان برگرداندن بيمار، تعداد ديسک درگير، نوع عمل، وجود عوارض حين عمل و زمان تحويل ريکاوري ثبت گرديد. نتايج در مطالعه ما به طور ميانگين ميزان تهوع و استفراغ در گروه کنترل برابر %8/8 و %15/1 بود. ميزان اين عوارض در گروه مداخله نيز برابر %10، %9/1 بود و بين دو گروه مداخله و کنترل نيز تفاوت معني داري وجود نداشت. در بررسي آماري پس از ورود به ريکاوري و هنگام ترخيص از ريکاوري از نظر ميزان مخدر دريافتي بين دو گروه تفاوت معني دراي وجود داشت، به طور که اين ميزان در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود که نشان از نقش استامينوفن وريدي دريافتي در بيماران در اين گروه در کاهش ميزان مخدر دريافتي در ريکاوري دارد. نکته ديگر در مطالعه ما، نياز به تزريق مخدر اضافي در صورت عدم تسکين درد مي باشدکه در هر دو گروه مطالعه وجود داشت، اما در گروه مداخله اين ميزان کمتر بوده است و مداخله نياز به مخدر اضافي را کاهش داد. ميزان مخدر دريافتي در گروه مداخله کمتر از گروه کنترل بود که اين تفاوت در بازه هاي هنگام پذيرش به ريکاوري از نظر آماري نيز معني دار بود (p=0. 04). با توجه به نتايج به دست آمده پيشنهاد مي شود که پروپاسامول به عنوان داروي ضد درد مفيد و ايمن در تسکين درد پس از جراحي مورد استفاده قرار گيرد. با توجه به نتايج اين مطالعه و مقايسه آن با مطالعات قبلي نتيجه ميگيريم که در بيماران تحت جراحي هاي ماژور، پاراستامول وريدي يک داروي ايمن و موثر مي باشد که بدون ايجاد عوارض قابل توجه ميتواند اثر ضد درد مناسبي ايجاد کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

پریش، م.، و شیمیا، م.، و عابدینی، ن.، و قنبری، م.، و فرزین، ه.، و سخا، ه. (1396). تاثیر تزریق پاراستامول داخلی وریدی بر متغیرهای همودینامیک و میزان درد در ریکاوری از جراحی های ماژور. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, 39(4 (پیاپی 100) ), 2-9. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470259Vancouver : کپی

پریش مسعود، شیمیا محمد، عابدینی نقی، قنبری مهدخت، فرزین هاله، سخا هانیه. تاثیر تزریق پاراستامول داخلی وریدی بر متغیرهای همودینامیک و میزان درد در ریکاوری از جراحی های ماژور. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران. 1396 [cited 2021April16];39(4 (پیاپی 100) ):2-9. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470259IEEE : کپی

پریش، م.، شیمیا، م.، عابدینی، ن.، قنبری، م.، فرزین، ه.، سخا، ه.، 1396. تاثیر تزریق پاراستامول داخلی وریدی بر متغیرهای همودینامیک و میزان درد در ریکاوری از جراحی های ماژور. مجله انجمن آنستزیولوژی و مراقبتهای ویژه ایران, [online] 39(4 (پیاپی 100) ), pp.2-9. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470259>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی