3 SID.ir | مقايسه بي دردي پس از عمل با مورفين و متادون عضلاني در بيماران دچار شکستگي تيبيا

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه بي دردي پس از عمل با مورفين و متادون عضلاني در بيماران دچار شکستگي تيبيا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان حضرت رسول اکرم، گروه بیهوشی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
: مقدمه و هدف درد بعد از عمل جراحي براي بسياري از بيماران آزار دهنده است و مي تواند باعث بروز مشکلات متعددي گردد. اثر ضد دردي بسياري از مخدرها در حين و پس از عمل به صورت گسترده مورد مطالعه قرار گرفته است. در اين مطالعه بي دردي پس از عمل با مورفين و متادون عضلاني در بيماران دچار شکستگي تيبيا بررسي و مقايسه شد. : مواد و روش کار اين مطالعه ي مورد-شاهدي بر روي 60 بيمار کانديد دچار شکستگي تيبيا در سال 1392 در شهر زاهدان انجام شد. نمونه گيري با استفاده از بلوکهاي تصادفي انجام شد و بيماران در دو گروه دريافت کننده متادون عضلاني و مرفين قرار گرفتند. در هر دو گروه ميزان درد در زمان هاي مختلف و ميزان نياز به مسکن مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون هاي chi-squre و T-test و آناليز شد. : نتايج ميانگين سن بيماران 2/2± 9/32 سال بود. 39 نفر (65%) از بيماران مرد و 21 نفر (35%) زن بودند. (05/0P) ميانگين تعداد مصرف scuere در گروه دريافت کننده متادون 89/0± 1/2 عدد براي هر بيمار و در گروه دريافت کننده مورفين 88/0± 6/2 عدد براي هر نفر بود. (024/0=P) : بحث و نتيجه گيري مطالعه حاضر نشان داد که تجويز متادون بعد از عمل در بيماران دچار شکستگي تيبيا قادر به کاهش بيشتر درد بعد از عمل نسبت به مرفين است، بنابراين توصيه مي شود در اين بيماران از متادون به عنوان مسکن بعد از عمل استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی