برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي اثر مکمل ملاتونين بر شاخص هاي آسيب مرتبط با سپسيس در بخش مراقبت هاي ويژه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داروسازی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی تهران
 
چکیده: 
: مقدمه سپسيس يک پاسخ التهابي شديد با واسطه عفونت است که بوسيله استرس اکسيداتيو، آزادسازي سايتوکاين ها و اختلال عملکرد ميتوکندريايي مشخص مي گردد. انسفالوپاتي مرتبط با سپسيس يک اختلال عملکرد مغزي موقتي و برگشت پذير بوده که تقريبا 30 درصد بيماران سپتيک را متاثر مي کند. ملاتونين نقش فيزيولوژيک مهمي در خواب و تنظيم ريتم سيرکادين، تنظيم سيستم ايمني، عملکرد آنتي اکسيداني و محافظت کنندگي ميتوکندري، کنترل توليد مثل و تنظيم خلق ايفا مي کند. ما يک کارآزمايي باليني دوسويه کور تصادفي را به منظور ارزيابي اثر مکمل ملاتونين بر شاخص هاي آسيب در 28 بيمار مبتلا به سپسيس بستري در بخش مراقبت هاي ويژه، انجام داديم. : مواد و روش ها بيماران در گروه دريافت کننده مکمل ملاتونين، در کوتاهترين زمان ممکن بعد از تاييد تشخيص سپسيس، قرص ملاتونين را با دوز 51 ميليگرم هر شب 2 ساعت بعد از تجويز نوبت شبانه گاواژ رژيم غذايي، به مدت 5 شب همراه با رژيم آنتي بيوتيکي توسط پرستار دريافت کردند. بيماران در گروه کنترل، صرفا رژيم آنتي بيوتيکي را دريافت نمودند. پروتکل آنتي بيوتيکي استاندارد در نظر گرفته شده براي بيماران وارد شده به مطالعه يکسان بوده و شامل وانکومايسين، ايمي پنم يا مروپنم و آميکاسين بود. نمونه خون از تمام بيماران وارد شده به مطالعه به منظور اندازه گيري شاخص هاي آزمايشگاهي مرتبط با سپسيس از جمله لاکتات سرمي، پروکلسيتونين سرمي و CRP و نيز غلظت سرمي S100B و NSE يکبار در بدو ورود به مطالعه و بار ديگر بعد از دريافت آخرين دوز ملاتونين، گرفته شد. همچنين سيستم هاي نمره دهي SOFA و TISS 28 قبل و بعد از انجام مداخله با ملاتونين، ارزيابي شدند. : نتايج در اين مطالعه ميانگين ± انحراف معيار نمره SOFA در گروه دريافت کننده ملاتونين پس از پايان مداخله به صورت معنادار نسبت به گروه کنترل کمتر بود (3. 7 ± 7. 14 در برابر 3. 56 ± 5. 71، P= 0. 011). ساير يافته هاي آزمايشگاهي و باليني، اختلاف معناداري را بين دو گروه پس از پايان مطالعه نشان ندادند. : بحث با توجه به تحقيقاتي بودن تجويز ملاتونين در بهبود شاخص هاي مرتبط با سپسيس و فقدان راهنماي باليني جامع جهت تعيين دوز بهينه، روش مصرف و طول دوره مناسب تجويز ملاتونين به اين منظور، لازم است تحقيقات بيشتري در اين حوزه جهت شناسايي دقيق تر موارد مذکور صورت گيرد. در مجموع لازم به ذکر است که با در نظر گرفتن نتايج حاصل از اين مطالعه و موارد محدود مطالعات ديگر انجام شده در اين رابطه با حجم نمونه کوچک، تصميم گيري در مورد اثربخشي يا عدم اثربخشي مکمل ملاتونين به عنوان درمان کمکي در بيماران مبتلا به سپسيس نيازمند انجام کارآزمايي هاي باليني بيشتر و با جمعيت مطالعه بزرگتر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 103
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی