مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين هوش سازماني با سرمايه اجتماعي کارکنان آموزش و پرورش ناحيه 1 بندرعباس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف بررسي رابطه بين هوش سازماني با سرمايه اجتماعي کارکنان آموزش و پرورش ناحيه 1 بندرعباس بوده است. اين تحقيق به لحاظ هدف، کاربردي و از نظر ماهيت و روش، از نوع همبستگي مي باشد. جامعه آماري اين تحقيق عبارت است از کليه کارکنان سازمان ياد شده بالا که تعداد آن ها در سال 1397 به 4330 نفر بالغ گرديده است. از جامعه آماري مزبور بر اساس جدول کرجسي و مورگان (1970)، نمونه اي به حجم 352 نفر تعيين گرديده است که به روش تصادفي طبقاتي، سهم هر واحد و نيز کارکنان مربوطه مشخص شده است. ابزار گردآوري داده ها، دو پرسشنامه استاندارد بوده است. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزارSpss انجام گرفته است يافته هاي تحقيق حاکي از آن است که: بين هوش سازماني (و نيز ابعاد آن) با سرمايه اجتماعي کارکنان رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. ضمناٌ، به منظور بهبود هوش سازماني و ارتقاء سرمايه اجتماعي، پيشنهادهاي سازنده اي به مسئولين مربوطه ارائه گرديده است.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 63
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی