مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تغييرات فصلي خصوصيات فيزيکي-شيميايي آب آشاميدني روستاي سفيد الله استان قم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقيقات آلاينده هاي محيطي، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکي قم، قم، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: آب سالم و بهداشتي يکي از فاکتورهاي حياتي براي زندگي بشر است. گواه اين مطلب وجود استانداردهاي سختگيرانه مختلف مثل WHO و EPA در دنيا و استاندارد 1053 در ايران در ساليان اخير مي باشد. اين مطالعه به منظور ارزيابي اثر تغييرات فصلي (بهار و پاييز) بر روي خواص فيزيکي و شيميايي آب آشاميدني در روستاي سفيد الله استان قم انجام شد. مواد و روشها: سنجش پارامترهايي نظير: PH، کدورت، هدايت الکتريکي، سختي، کلرور، نيترات، نيتريت، فسفات، آمونياک، سولفات، فلورايد، کربنات، بي کربنات، کلسيم، منيزيم، سديم، پتاسيم و منگنز مطابق روش هاي استاندارد آب هاي آشاميدني(استاندارد 1053) انجام شد. اندازه گيري شاخص هاي فيزيکي و شيميايي به وسيله سازمان آب و فاضلاب روستايي قم از منابع آب آشاميدني روستاي سفيد الله در دو فصل بهار و پاييز در سالهاي 1390 و 1391 انجام شد. نتايج: ميانگين کلي کلر باقيمانده، کدورت، PH، کل جامدات محلول(TDS)، سختي کل و قليائيت کل به ترتيب 0 (mg/l)، 0. 995 (NTU)، 7. 41، 1037. 5 (mg/l)، 478 (mg/l)، 288 (mg/l)گزارش شد. نتايج، حاکي از آن بود در بين کاتيون ها و آنيون ها به ترتيب توالي: پتاسيم< منيزيم< کلسيم< سديم و آمونياک-بي کربنات< نيتريت< فسفات< فلورايد< نيترات< کلرور< بي کربنات< سولفات برقرار بود. غلظت PH، بي کربنات و منيزيم از حداکثر مجاز توصيه شده بالاتر بود. همچنين تنها ميانگين غلظتکدورت، کلسيم، سديم و پتاسيم در فصل بهار، نسبت به فصل پائيز بالاتر بود. نتيجه گيري: به عنوان نتيجه گيري کلي، تغيير فصول باعث تغييراتي در برخي از شاخص هاي تحت بررسي شده بود. درنهايت اين مطلب برداشت شد که کيفيت آب آشاميدني روستاي سفيدالله، با اصلاح بعضي از پارامتر ها، مشکلي براي مصرف آب شرب ندارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی