مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي محيطي اکتوپارازيت هاي رومبوميس اوپيموس(Rodentia: Gerbillinae)؛ مخزن اصلي ليشمانيوز پوستي زئونوتيک در يک کانون هايپراندميک در منطقه سگزي استان اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه حشره شناسی پزشکی و مبارزه با ناقلین، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: اين مطالعه از مهر1395 تا مهر1396جهت تعيين فون و پراکندگي اکتوپارازيت هاي مخازن ليشمانيوز جلدي روستايي و در نهايت جهت پيشگيري وکنترل بيماري هاي زئنوتيک احتمالي در منطقه هايپراندميک سگزي استان اصفهان درآينده انجام گرفت. مواد و روش ها: جوندگان بوسيله تله هاي زنده گير شرمن و در فصول مختلف صيد و سپس در آزمايشگاه با استفاده از کليدهاي معتبر تشخيص صفات مورفولوژيک و نيز اندازه گيري و مقايسه صفات مورفومتريک با نمونه هاي استاندارد، شناسايي شدند. اکتوپارازيت ها از روي جوندگان بيهوش شده با کلروفرم برداشته شد و در الکل 96% اتانول نگهداري و سپس با استفاده از کليدهاي معتبر شناسايي شدند. يافته ها: در مجموع 92 عددگونه Rhombomys opimus و1 عدد از گونه Nesokia indica صيد شدند. 50 عدد (88/53%) از 93 عدد جونده، آلوده به اکتوپارازيت بودند و527 عدد اکتوپارازيت از روي آنها جمع آوري شد. در مجموع 9 گونه اکتوپارازيت شناسايي گرديد که شامل؛ 1 گونه از کنه ها (19/0% Rhipicephalus sanguineus)، 1 گونه از شپش ها (19/0% Polyplax spp. )، 5 گونه از کک ها؛ (71/75% Xenopsylla nuttalli، 73/8% Echidnophaga oschanini، 95/0% Nosopsyllus ziarus، 95/0% Coptopsylla mesghalii و 19/0% Nosopsyllus turkmenicus turkmenicus) و2 گونه از مايت ها (78/7% Dermanyssus sanguineus و31/5% Hirstionyssus sp. ) مي باشند. نتيجه گيري: مطالعه حاضر نشان داد که R. opimus به وفور در منطقه سگزي يافت مي شود و کک X. nuttalli بيشترين فراواني را داشت. به منظور پيشگيري از شيوع بيماري هاي منتقله با جوندگان و ناقلين، بايستي کنترل جمعيت جوندگان، همزمان با کنترل اکتوپارازيت ها انجام گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی