مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت لردگان با استفاده از مدل هاي AVI و GODS، DRASTIC

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه محيط زيست، دانشگاه آزاد خوراسگان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: ارزيابي آسيب پذيري آب زيرزميني، بخش مهمي از مديريت منابع آبي است. مطالعه حاضر با هدف ارزيابي آسيب پذيري آبخوان دشت لردگان با استفاده از مدل هاي دراستيک، گادز، اي وي آي و نرم افزار سيستم اطلاعات جغرافيايي ورژن 10/5 انجام گرفت. مواد و روش ها: مدل دراستيک اصلاح شده، مدلي است که خصوصيات هيدروژئولوژيکي مؤثر بر آلودگي آب هاي زيرزميني را با استفاده از 8 لايه بررسي کرد و با امتيازدهي و ترکيب اين پارامترها در محيط جي اي اس، مناطق آسيب پذير آبخوان را مشخص کرد. در مدل اي وي آي فقط بر اساس دو پارامتر، ضخامت هر يک از واحدهاي رسوبي و ضريب هدايتي هيدروليکي، آسيب پذيري تعيين شد. در شاخص گادز از نوع آبخوان، منطقه غيراشباع، عمق سطح ايستابي و نوع خاک به منظور ارزيابي آسيب پذيري آبخوان استفاده شد. ابتدا اطلاعات مرتبط با سه مدل جمع آوري گرديد و لايه هاي مربوطه پس از ورود به نرم افزار جي اي اس تهيه شد و با استفاده از روش هاي همپوشاني و اعمال ضرايب وزني موردنظر بر روي هر لايه، نقشه هاي نهايي آسيب پذيري منطقه به سه روش تهيه شد. جهت اعتبار سنجي نتايج و تعيين اولويت پارامترها از آناليز حساسيت استفاده شد. يافتهها: بر اساس نتايج تحقيق، به ترتيب 14%، 76% و 10% از مساحت منطقه داراي پتانسيل آسيب پذيري متوسط، زياد و خيلي زياد بودند. بر اساس نتايج مدل اي وي آي، بيش از 95% آبخوان در طبقه با حساسيت بالا قرار داشت. بر اساس مدل گادز، 45/3% از منطقه در کلاس آسيب پذيري کم و مابقي در کلاس متوسط قرار داشت. نتيجه گيري: آنچه که از نتايج اين مطالعه برمي آيد مدل دراستيک اصلاح شده از صحت قابل قبول تري برخوردار است. مدل هاي ارزيابي آسيب پذيري آب هاي زيرزميني، ابزارهاي بسيار ارزشمندي براي مسئولان فراهم کرده تا بتوانند تصميمات لازم را در جهت مديريت آبخوان دشت لردگان اتخاذ کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 20
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی