5 SID.ir | بررسي ميزان مقاومت آنتي بيوتيکي آسينتوباکتر بوماني جدا شده از بيماران بستري شده در بيمارستان هاي قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد نسبت به کليستين و ايميپنم به روش E-test

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان مقاومت آنتي بيوتيکي آسينتوباکتر بوماني جدا شده از بيماران بستري شده در بيمارستان هاي قائم (عج) و امام رضا (ع) مشهد نسبت به کليستين و ايميپنم به روش E-test

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه باکتری‌شناسی، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: آسينتوباکتر بوماني، يکي از عوامل مهم عفونت هاي بيمارستاني است. افزايش مقاومت آنتي بيوتيکي، نگراني ها را درباره درمان اين عفونت ها افزايش داده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين حساسيت آسينتوباکتر بوماني نسبت به کليستين و ايميپنم با استفاده از حداقل غلظت مهاري (MIC) انجام شد. روش کار: در اين مطالعه 2745 نمونه (2745 پليت) از بيماران بخش هاي مختلف بيمارستان هاي قائم (عج) و امام رضا (ع) شهر مشهد در فاصله مهر 1395 تا مهر 1396 جمع آوري گرديد. در صورتي که نمونه زخم بود، با استفاده از سواپ استريل پس از ضد عفوني کردن سطح زخم، از قسمت عمقي نمونه برداري انجام گرفت. در مورد ادرار، وسط ادرار در يک ظرف استريل جمع آوري شد و نمونه برنش توسط پزشک توسط سرنگ نمونه گرفته شد. 100 آسينتوباکتر بوماني از نمونه ها با تست هاي بيوشيميايي همچون محيط کليگلر، اوره، سيترات، تست اندول و ليزين شناسايي گرديد. بررسي حساسيت به آنتي بيوتيک با ديسک ديفيوژن انجام گرفت و توسط MIC (نوارهاي E-test) ارزيابي شد. يافته ها: نتايج ديسک ديفيوژن مقاومت کامل نمونه هاي جدا شده به ايميپنم را نشان داد که به وسيله نوارهاي E-test اين نتيجه تأييد گرديد. تمامي نمونه ها به کليستين حساس بودند. کمترين ميزان MIC به دست آمده 25/0 ميکروگرم بر ميلي ليتر و بيشترين ميزان MIC، 2 ميکروگرم بر ميلي ليتر بود که بر اساس استاندارد CLSI، اين نمونه ها حساس در نظر گرفته شدند. نتيجه گيري: مقاومت بالاي آسينتوباکتر بوماني به ايميپنم، نشان دهنده تغيير الگوي مقاومت اين باکتري و ناکارآمدي آنتي بيوتيک مذکور براي درمان است، اما کليستين همچنان مؤثر مي باشد. براي جلوگيري از گسترش گونه هاي مقاوم به کليستين، بايد از اين دارو حدالمقدور کمتر استفاده شود تا مقاومت نسبت به اين دارو در آينده ايجاد نگردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی