4 SID.ir | بررسي عوامل مرتبط با شدت تهوع و استفراغ در دوران بارداري و نحوه کنترل آن توسط زنان باردار در شهر همدان سال 1393

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مرتبط با شدت تهوع و استفراغ در دوران بارداري و نحوه کنترل آن توسط زنان باردار در شهر همدان سال 1393

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت باروری، مرکز تحقیقات مراقبتهای مادر و کودک، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: تهوع و استفراغ مي تواند موجب کاهش کيفيت زندگي در زنان باردار شود. شناخت عوامل مرتبط و نحوه تسکين آن مي تواند در مراقبت از زنان باردار نقش مهمي ايفا کند، لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين عوامل مؤثر بر شدت تهوع و استفراغ در دوران بارداري و نحوه کنترل آن توسط مادران انجام شد. روش کار: اين مطالعه توصيفي در سال 1393 بر روي 160 زن باردار با سن بارداري 20-6 هفته و حاملگي تک قلو مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه­ محقق ساخته با سؤالاتي در مورد مشخصات فردي، باروري و نحوه کنترل تهوع و استفراغ و پرسشنامه بررسي تهوع و استفراغ بارداري جمع آوري شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون دقيق فيشر انجام شد. ميزان pکمتر از 05/0 معني­ دار در نظر گرفته شد. يافته ها: بر اساس نتايج مطالعه، شدت تهوع و استفراغ در 79 نفر (4/49%) خفيف، در 75 نفر (9/46%) متوسط و در 6 نفر (7/3%) شديد بود. سن مادر، شغل مادر، سن بارداري و اوقات شبانه روز با شدت تهوع و استفراغ ارتباط معناداري داشتند (05/0p<). 89 نفر (2/56%) از واحدهاي پژوهش به دنبال راه چاره براي تخفيف شدت بيماري با استفاده از دارو و ترکيبات گياهي بودند. ويتامين B6 و عرق نعنا بيشترين مصرف را داشتند. 80 نفر (50%) از زنان به دليل نگراني از آسيب به جنين از هيچ دارويي استفاده نکرده بودند. نتيجه گيري: متغيرهايي مانند سن مادر، شغل مادر، سن بارداري و زمان وقوع تهوع و استفراغ در طول روز، با شدت تهوع و استفراغ ارتباط دارند. ويتامين B6 و عرق نعنا، بيشترين مصرف را براي تسکين تهوع و استفراغ دوران بارداري داشتند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی