مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

سيمبيولوژي مسير متابوليکي توليد بيوبوتانول از گونه ي کلاستريديوم استوبوتيليکوم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مهندسي شيمي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، کدپستي: 8415683111
 
چکیده: 
بوتانول به عنوان سوختي باقابليت ترکيب آسان تر با بنزين و محصولات هيدروکربني شناخته مي شود که ارزش حرارتي بيشتري نسبت به اتانول دارد. گونه ي کلاستريديوم استوبوتيليکوم قادر به توليد چشمگير بوتانول است. استون و اتانول محصولات ديگر مسير متابوليکي اين گونه ي ميکروبي هستند. مدل هاي ساده توصيف کننده ي توليد اين محصولات مانند مونود داراي محدوديت در پيش بيني فرآيندهاي درون سلولي هستند. بيان رياضي توليد متابوليت هاي درون سلولي به عنوان روشي جهت بهينه سازي توليد محصول موردنظر به ويژه در مهندسي متابوليسم سلولي کاربرد دارد. در اين پژوهش از مدل ساختارمند مسير متابوليک سلولي به منظور توصيف و پيش بيني نحوه تغييرات پوياي متابوليت هاي درون و برون سلولي براي گونه ي کلاستريديوم استوبوتيليکوم استفاده شد. معادلات مدل توسط ابزار شبيه سازي مسير متابوليک SimBiology حل گرديد و نتايج حاصل از حل با مقادير آزمايشگاهي منتشر شده در منابع مقايسه شد که نشان دهنده ي تطابق مناسب بود. همچنين تأثيرپذيري توليد بوتانول از بوتيريت و استات بررسي گرديد. اين بررسي نشان داد توليد بوتانول در حضور اين مواد در محيط کشت افزايش مي يابد. حضور بوتيريت در محيط کشت تأثير بيشتري هم بر توليد بوتانول و هم در کاهش زمان رسيدن به حداکثر توليد دارد. غلظت بوتانول توليدي با غلظت اوليه ي استات 100 ميلي مولار و بوتيريت صفر برابر با 48/120 ميلي مولار است و براي غلظت اوليه ي بوتيريت برابر با 100 ميلي مولار و استات صفر برابر با 35/138 ميلي مولار است. به علت برگشت پذير نبودن توليد استون در مسير متابوليک، اين ماده بر توليد بوتانول تأثير ندارد ولي حذف آن از مسير سلولي سبب افزايش توليد مي شود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 12
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی