5 SID.ir | تجزيه ي تنوع ژنتيکي در صفات زراعي ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum L. ) با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تجزيه ي تنوع ژنتيکي در صفات زراعي ژنوتيپ هاي نخود (Cicer arietinum L. ) با استفاده از روش هاي آماري چند متغيره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ولیعصر (عج)، رفسنجان
 
چکیده: 
به منظور بررسي تنوع ژنتيکي در ژنوتيپ هاي نخود زراعي، 57 ژنوتيپ مختلف نخود به همراه شش شاهد (جم، کوروش، هاشم، آزاد، آرمان، بومي) در دو سال در سال هاي زراعي 94-1392 در منطقه ي شهربابک کشت شدند و صفات زراعي روز از کاشت تا گلدهي، شمار کل غلاف ها در بوته، شمار غلاف هاي پر و خالي در هر بوته، شمار دانه در بوته، عملکرد در بوته، وزن خشک بوته، شاخص برداشت و وزن صددانه اندازه گيري شدند. بيشتر صفات، دامنه ي گسترده اي از تغييرپذيري ها را نشان دادند که بيانگر وجود تنوع بالا در ژنوتيپ هاي مورد بررسي بود. بالاترين ضريب تغييرپذيري براي صفت شمار غلاف پر در بوته (56/35 درصد) و پايين ترين ضريب تغييرپذيري فنوتيپي، براي صفت شمار روز از کاشت تا گلدهي (50/7 درصد) مشاهده شد. ژنوتيپ ها در سه خوشه (کلاستر) گروه بندي شدند. در تجزيه به عامل ها پنج عامل، 9/89 درصد از کل تغييرپذيري بين داده ها را توجيه کردند. تجزيه ي رگرسيون مرحله اي نشان داد که صفات شمار غلاف پر در بوته، شاخص برداشت، وزن خشک زيست توده ي (بيوماس) بوته و وزن صددانه بيشترين تأثير را بر عملکرد داشتند. در نهايت، بر پايه ي مجموع رتبه ي ژنوتيپ ها در صفاتي که بيشترين تأثير را بر عملکرد داشتند و همچنين شاخص پايداري عملکرد، ژنوتيپ هاي Mahan (606)، ILC482، Esfahan(478) و Uromyeh (129) انتخاب شدند تا مجددا همراه با نمونه ي بومي شهربابک در يک آزمايش تکرار دار در منطقه ي شهربابک کشت شده و بهترين ژنوتيپ براي منطقه انتخاب و معرفي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 29
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی