برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 389 تا صفحه 397 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سازگاري و پايداري عملکرد رقم ها و رگه هاي سويا در چهار منطقه ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
به منظور بررسي سازگاري و پايداري عملکرد 20 ژنوتيپ سويا در چهار منطقه (کرج، گرگان، خرم آباد و دشت مغان) پژوهشي به صورت طرح بلوک کامل تصادفي در چهار تکرار اجرا شد. صفات اندازه گيري شده شامل شمار روز از جوانه زني تا گلدهي، تشکيل غلاف، پر شدن کامل دانه و رسيدن کامل دانه، ارتفاع بوته (سانتي متر)، شمار گره در ساقه، عملکرد دانه در هر بوته (گرم)، وزن صددانه (گرم)، شمار شاخة فرعي، شمار غلاف در بوته، عملکرد (کيلوگرم در هکتار) بودند. ژنوتيپ ها 46/13درصد و محيط 02/56درصد از مجموع مربعات کل را به خود اختصاص دادند، درحالي که اثر متقابل ژنوتيپ× محيط 52/30درصد از تغييرپذيري هاي کل را به خود اختصاص داد که حدود 5/2 برابر ميزان تغييرپذيري هاي اثر ژنوتيپ بود و اين گوياي تفاوت هاي اساسي در پاسخ ژنوتيپي در چهار محيط مي باشد. معني دار شدن محيط و ژنوتيپ ها در سطح احتمال 1 درصد نشان از وجود اختلاف بين ژنوتيپ ها در ميانگين همة محيط هاي آزمايش داشت. به منظور تجزية اثر متقابل ژنوتيپ× محيط با استفاده از مدل AMMI، تجزيه به مؤلفه هاي اصلي روي ماتريس باقي مانده صورت گرفت که مؤلفه هاي اصلي اول و دوم در سطح احتمال 1 درصد معني دار شدند. مؤلفة اصلي اول IPCA1 (56/56) درصد و مؤلفة اصلي دوم IPCA2 (11/31) درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را به خود اختصاص دادند که اين دو مؤلفه در مجموع 67/87درصد از مجموع مربعات اثر متقابل را توجيه کردند. کمترين ميزان عملکرد دانه مربوط به گرگان بود. بر پاية مشخصة (پارامتر) ارزش پايداري (ASV) AMMI مي توان ژنوتيپ هاي 5، 15، 18 و 13 را به ترتيب با عملکردهاي 60/2676، 19/2545، 94/2610 و 44/2575 کيلوگرم در هکتار به عنوان بهترين ژنوتيپ ها معرفي کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

سلطان محمدی، س.، و پیغمبری، س.، و بابایی، ح. (1396). بررسی سازگاری و پایداری عملکرد رقم ها و رگه های سویا در چهار منطقه ایران. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), 48(2 ), 389-397. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470090Vancouver : کپی

سلطان محمدی سیمین، پیغمبری سیدعلی، بابایی حمیدرضا. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد رقم ها و رگه های سویا در چهار منطقه ایران. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1396 [cited 2022January23];48(2 ):389-397. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470090IEEE : کپی

سلطان محمدی، س.، پیغمبری، س.، بابایی، ح.، 1396. بررسی سازگاری و پایداری عملکرد رقم ها و رگه های سویا در چهار منطقه ایران. مجله علوم گیاهان زراعی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 48(2 ), pp.389-397. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470090. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 52 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی