برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  20 , شماره  67 ; از صفحه 64 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي عوامل موثر در جذب گردشگران پزشکي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه کسب وکار، دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: گردشگري پزشکي، به عنوان يکي از ابعاد گردشگري به توسعه پايدار و پويايي اقتصاد کشور کمک مي نمايد. پژوهش حاضر به بررسي عوامل موثر در تصميم گيري گردشگران براي انتخاب ايران به عنوان کشور مقصد مي پردازد. روش کار: اين مطالعه توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري اين تحقيق شامل کليه گردشگراني است که در زمان ياد شده براي جراحي و درمان وارد شهر شيراز شده اند. براي جمع آوري داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد. براي سنجش روايي پرسشنامه از نظر خبرگان استفاده گرديد. آلفاي کرونباخ کليه سازه هاي پرسشنامه از 7/0 بيشتر بودکه نشان دهنده پايايي پرسشنامه است. 96 پرسشنامه توزيع شد که از اين تعداد 87 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند. براي تحليل داده از روش معادلات ساختاري و نرم افزار ليزرل استفاده شد. يافته ها: نتايج پژوهش نشان مي دهد که جستجوي اطلاعات با ضريب مسير(62/0) اثر بسيار مهمي در انتخاب ايران به عنوان کشور مقصد در گرشگري سلامت دارد. عوامل محرک تقاضا و تسهيل کننده کلان با ضرايب مسير به ترتيب (31/0 و 12/0) در رتبه هاي بعدي قرار دارند. نتيجه گيري: با توجه به اهميت گردشگري پزشکي و درآمد زايي اين صنعت براي کشور، يکي از روش هاي افزايش جذب گردشگر و تاثير گذاري بر تصميم گيري گردشگران براي انتخاب ايران به عنوان کشور مقصد تبليغات و اطلاع رساني است. با افزايش تبليغات و متنوع سازي ابزارهاي تبليغات مي توان اطلاعات بيشتري در اختيار گردشگران قرار داد و تقاضا براي گردشگري سلامت را افزايش داد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نیک رفتار، ط.، و حسینی، ا.، و مقدم، ع. (1396). شناسایی عوامل موثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران. مدیریت سلامت, 20(67 ), 64-74. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470079Vancouver : کپی

نیک رفتار طیبه، حسینی الهه، مقدم عاطفه. شناسایی عوامل موثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران. مدیریت سلامت. 1396 [cited 2022January28];20(67 ):64-74. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470079IEEE : کپی

نیک رفتار، ط.، حسینی، ا.، مقدم، ع.، 1396. شناسایی عوامل موثر در جذب گردشگران پزشکی در ایران. مدیریت سلامت, [online] 20(67 ), pp.64-74. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470079. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 245 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی