برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
دي 1397 , دوره  21 , شماره  10 ; از صفحه 66 تا صفحه 74 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير اختصاصي کردن پيامهاي آموزشي بر انتخاب نوع زايمان در زنان باردار: کارآزمايي باليني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزش بهداشت و ارتقاء سلامت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زايمان به روش سزارين نسبت به زايمان طبيعي عوارض بيشتري دارد، اما شيوع آن بيشتر از نرخ توصيه شده سازمان جهاني بهداشت است. مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير اختصاصي کردن پيام هاي آموزشي بر انتخاب نوع زايمان در زنان باردار انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده دو گروهه در سال 1395 بر روي 72 زن در هفته 25-20 بارداري در شهر اصفهان انجام شد. افراد به دو گروه 36 نفره آزمون و کنترل تقسيم شد. پيش آزمون به وسيله پرسشنامه متغيرهاي آگاهي، نگرش، خودکارآمدي درک شده، حمايت اجتماعي درک شده و قصد زايمان در هر دو گروه انجام شد. سپس در گروه آزمون به هر زن و همسرش بر اساس نمره هر قسمت از پيش آزمون، پيام هاي آموزشي اختصاصي در فايل کامپيوتري داده شد. در هفته 37 بارداري، پس آزمون انجام شد و بعد از زايمان، نوع زايمان در پرسشنامه ثبت شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 22) و آزمون هاي تي مستقل، تي زوجي، من ويتني و کاي اسکوئر انجام شد. ميزانp کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: قبل از مداخله آگاهي، نگرش، خودکارآمدي، حمايت اجتماعي و قصد نوع زايمان بين دو گروه تفاوت معناداري نداشت (05/0p). تغيير تصميم قطعي زايمان واژينال در گروه آزمون از 6/30% به 3/58% و در گروه کنترل از 16/30% به 1/36% رسيد که در گروه آزمون به طور معناداري بيشتر بود (03/0=p). نسبت زايمان طبيعي در گروه آزمون (2/72%) بيشتر از گروه کنترل (8/52%) بود (04/0=p). نتيجه گيري: پيام هاي اختصاصي مبتني بر آگاهي، خودکارآمدي، نگرش و حمايت اجتماعي درک شده باعث افزايش انتخاب روش زايمان طبيعي در زنان باردار مي شود. برنامه هاي آموزشي بر اساس اين عوامل روان شناختي براي هدايت مداخلات آموزشي در بارداري پيشنهاد مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 61 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی