برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  19 , شماره  66 ; از صفحه 71 تا صفحه 80 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير شبکه هاي اجتماعي بر سلامت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشي درماني الزهراي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان در سال 1394

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: گسترش استفاده از شبکه هاي اجتماعي، بسياري از افراد را با مشکلات بهداشت رواني و ارتباطات اجتماعي مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير شبکه هاي اجتماعي بر سلامت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشي درماني الزهرا(س) اصفهان انجام شد. روش کار: روش اين پژوهش توصيفي-تحليلي و ابزار گردآوري اطلاعات، پرسش نامه هاي سلامت عمومي گلدبرگ و هيلدگ و پرسشنامه استاندارد اعتياد به اينترنت يانگ بود. جامعه ي آماري، شامل 350 نفر از کاربران کتابخانه مرکز آموزشي درماني الزهرا(س) (کارآموزان، کارورزان و دستياران پزشکي) در سال 1394 بودند که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي-طبقه اي، حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 127 نفر تعيين شد. تحليل داده ها با استفاده از شاخص هاي آمار توصيفي و آمار استنباطي (و با کمک نرم افزار SPSS-20) انجام شد. يافته ها: کاربران به سه گروه داراي اعتياد به شبکه هاي اجتماعي به ترتيب خفيف، متوسط و شديد تقسيم شدند. متغير سلامت روان، بين گروه خفيف با گروه شديد تفاوت معنادار (033/0=P)، متغير نشانگان جسماني بين گروه خفيف با گروه متوسط تفاوت معنادار (049/0=P)، متغير نشانگان اضطراب بين گروه خفيف با گروه متوسط (027/0=P) و بين گروه خفيف با گروه شديد، تفاوت معناداري (000/0=P) مشاهده شد. نتيجه گيري: سلامت روان و عوامل آن شامل نشانگان جسماني، اضطراب، افسردگي، و اجتماعي براساس شدت اعتياد به شبکه هاي اجتماعي متفاوت بود که اين مي تواند سلامت روان کاربران را تهديد کند. در نتيجه. ضروري است در زمينه استفاده مناسب از شبکه هاي اجتماعي و فوايد و مضرات آن فرهنگ سازي و آموزش صحيح در سطح خانواده و جامعه انجام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

طاهری مبارکه، م.، و سلامی، م.، و هاشمیان، م.، و نوروزی، ع. (1395). تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394. مدیریت سلامت, 19(66 ), 71-80. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470042Vancouver : کپی

طاهری مبارکه مینا، سلامی مریم، هاشمیان محمدرضا، نوروزی علی. تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394. مدیریت سلامت. 1395 [cited 2021April16];19(66 ):71-80. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470042IEEE : کپی

طاهری مبارکه، م.، سلامی، م.، هاشمیان، م.، نوروزی، ع.، 1395. تاثیر شبکه های اجتماعی بر سلامت روان کاربران کتابخانه مرکز آموزشی درمانی الزهرای دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1394. مدیریت سلامت, [online] 19(66 ), pp.71-80. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470042>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 201 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی