5 SID.ir | تأثير رايحه اسانس پرتقال بر پيشگيري از افسردگي بعد از زايمان: کارآزمايي باليني تصادفي سازي شده

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تأثير رايحه اسانس پرتقال بر پيشگيري از افسردگي بعد از زايمان: کارآزمايي باليني تصادفي سازي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: افسردگي، از شايع­ ترين مشکلات زنان در دوران حاملگي و بعد از زايمان است. تحقيقات نشان ­ داده­ اند رايحه درماني اختلالات ­ خلقي زنان را کاهش مي­ دهد. با توجه به شرايط زيستي بعد از زايمان و کاهش سطح هورموني، مطالعه حاضر با هدف تعيين تأثير رايحه پرتقال بر پيشگيري از افسردگي بعد از زايمان انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي ­ باليني در تابستان سال 1396 بر روي 100 زن زايمان کرده بستري در بخش زنان بيمارستان حضرت ام­ البنين (س) مشهد انجام شد. افراد به­ صورت تصادفي در دو گروه رايحه­ درماني و کنترل قرار گرفتند. گروه مداخله علاوه بر دريافت مراقبت هاي معمول، از روز دوم بعد از زايمان به مدت 6 هفته هر 12 ساعت 3 قطره اسانس پرتقال را روي دستمال ريخته و استنشاق مي­ کردند. در روزهاي دهم، سي ام و چهل­ و ­ دوم بعد از زايمان پرسشنامه افسردگي ادينبورگ در هر دو گروه تکميل ­ شد و در صورت کسب نمره بالاتر از 12 از پرسشنامه، به روان پزشک ارجاع و تشخيص افسردگي با مصاحبه باليني و بر اساس معيارهاي تشخيصي DSM-4 انجام­ شد. تجزيه­ و تحليل داده­ ها با استفاده از نرم­ افزار آماري SPSS (نسخه 16) و آزمون هاي ­ آماري کاي­ دو، تي مستقل، تحليل واريانس با مقادير تکراري و دقيق فيشر انجام­ شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني­ دار در نظر گرفته ­ شد. يافته­ ها: ميانگين نمره افسردگي در گروه مداخله نسبت به گروه کنترل به­ صورت معني­ داري کاهش پيدا کرد و فراواني افسردگي در پايان مطالعه در گروه رايحه­ درماني 0% و در گروه کنترل 2/22% برآورد شد (001/0>p). نتيجه گيري: استنشاق رايحه پرتقال در دوره بعد از زايمان در پيشگيري از افسردگي بعد از زايمان مؤثر است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 64
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی