4 SID.ir | تأثير الگوي سازگاري روي بر تاب آوري مادران کودکان شيمي درماني شهرستان گرگان

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير الگوي سازگاري روي بر تاب آوري مادران کودکان شيمي درماني شهرستان گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاري، دانشگاه آزاد علي آباد کتول، علي آبادکتول، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: ابتلا کودک به سرطان ممکن است خانواده خصوصاً مادر با چالش هاي زيادي روبرو شود و در مواجهه با آن دچار ضربه و شوک شوند. سازگاري مادران با بيماري مي تواند به کاهش مشکلات کمک کند. يکي از الگوهاي کاربردي در پرستاري الگوي سازگاري روي است. اين مطالعه با هدف بررسي تأثير الگوي سازگاري روي بر تاب آوري مادران کودکان شيمي درماني انجام شد. روش کار: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي مي باشد که بر روي 36 نفر از مادران کودکان شيمي درماني مراجعه کننده به بخش انکولوژي بيمارستان طالقاني در سال 1396 انجام شده است. نمونه گيري به صورت تصادفي ساده در دو گروه آزمون و کنترل انجام شد. گروه آزمون برنامه آموزشي مبتني بر الگوي روي را در 7 جلسه در طول چهار هفته دريافت نمودند. داده ها با استفاده از پرسشنامه دموگرافيک و "مقياس تاب آوري کونورديويدسون" (Connor-Davidson Resilience Scale) جمع آوري و در نرم افزار SPSS V. 18 وارد، سپس با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، تي زوجي و آزمون کواريانس در سطح معني داري 05/0 > P تجزيه و تحليل شد. يافته ها: آزمون تي زوج بين دو گروه آزمون قبل و بعد از مداخله اختلاف معني داري نشان داد ولي اين آزمون در گروه کنترل اختلاف معني داري را نشان نداد. ولي آزمون تي مستقل بين قبل و بعد از مداخله در گروه کنترل اختلاف معني داري را نشان نداد ولي در گروه آزمون اختلاف معني داري را نشان داد (01/0 > P). نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که الگوي سازگاري روي موجب افزايش تاب آوري مادران مي شود. لذا پيشنهاد مي شود که مطالعات بعدي پيگيري هاي بلندمدتي را انجام دهند. ارزيابي پيگيرانه بلندمدت مي توانند در درک آثار طولاني مدت اين درمان بر روي مادران و کودکان بيمار کمک کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی