5 SID.ir | بررسي تاثير هنردرماني مبتني بر ذهن آگاهي بر باورهاي فراشناختي و ذهن آگاهي زنان مبتلاء به افسردگي

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير هنردرماني مبتني بر ذهن آگاهي بر باورهاي فراشناختي و ذهن آگاهي زنان مبتلاء به افسردگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسي، دانشکده روانشناسي، دانشگاه آزاد اهواز، اهواز، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: گسترش افسردگي و اثرات ناشي از آن در افراد جامعه خصوصا زنان، پژوهشگران و روانشناسان بسياري را به تلاش براي ابداع و ارائه روش هاي مؤثر درمان ها در اين زمينه واداشته است. پژوهش حاضر با هدف تعيين تاثير هنردرماني مبتني بر ذهن آگاهي به شيوه گروهي بر باورهاي فراشناختي و ذهن آگاهي زنان افسرده انجام شد. روش کار: روش پژوهش حاضر از نوع شبه آزمايشي بود. جامعه ي آماري پژوهش حاضر را کليه زنان مراجعه کننده به کلينيک هاي مشاوره شهر اهواز تشکيل داده که تشخيص اختلال افسردگي را دريافت کرده بودند. نمونه پژوهش نيز در برگيرنده 30 نفر از اين مراجعين بود که به روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شده و به صورتي تصادفي در دو گروه آزمايش و کنترل جاي گرفتند. به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي باورهاي فراشناخت ولز و پرسشنامه پنج وجهي بائر استفاده شده و براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل کوواريانس تک متغيري (آنکوا) به همراه نرم افزار کامپيوتري SPSS نسخه 22 استفاده گرديد. يافته ها: يافته هاي تحقيق نشان داد که هنردرماني مبتني بر ذهن آگاهي به شيوه گروهي بر باورهاي فراشناخت و ذهن آگاهي زنان افسرده، در سطح معناداري (05/ 0> P) اثر دارد. نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش حاضر، متخصصان سلامت رفتار و روان مي توانند براي بهبود باورهاي فراشناختي و ذهن آگاهي زنان مبتلا به افسردگي از درمان مبتني بر ذهن آگاهي استفاده کنند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 76
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی