برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1397 , دوره  21 , شماره  9 ; از صفحه 71 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

پاسخ ساختاري عضلات شکمي به شش هفته تمرين تقويتي در زنان مبتلا به دياستازيس رکتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فیزیوتراپی، دانشکده علوم توانبخشی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: به فاصله گرفتن دو بخش عضله راست شکمي بيش از 2 تا 7/2 سانتي متر، دياستازيس رکتي گفته مي شود که مي تواند فعاليت هاي شکمي مانند تنفس، ادرار کردن و زايمان را تحت تأثير قرار دهد و ممکن است وضعيت بدني را تغيير دهد و ناحيه کمري لگني را مستعد آسيب نمايد. با توجه به اهميت تمرين درماني در درمان دياستازيس رکتي، مطالعه حاضر با هدف بررسي تأثير تمرينات تقويتي عضلات مايل شکم بر فاصله دو عضله راست شکمي و ضخامت عضلات شکمي در زنان مبتلا به دياستازيس رکتي انجام گرفت. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي شده داراي گروه کنترل در پاييز و زمستان سال 1396 بر روي 32 نفر از زناني که 6 ماه از زايمانشان گذشته و مبتلا به دياستازيس رکتي بوده و به درمانگاه فيزيوتراپي حضرت زينب شهرستان نور ارجاع داده شده بودند، انجام شد. فاصله دو بالک عضله راست شکمي و ضخامت عضلات شکم در حالت استراحت قبل از مداخله توسط سونوگرافي تعيين شد. در گروه مداخله، تمرين تقويتي عضلات مايل به مدت 6 هفته در منزل انجام گرفت. گروه کنترل تمرين خاصي انجام نداد. بعد از 6 هفته مجدداً سونوگرافي براي تعيين فاصله دو بالک عضله راست شکمي و ضخامت عضلات شکم در وضعيت استراحت انجام گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS(نسخه 22) و آزمون هاي تي تست، من ويتني، پيرد تي تست و ويلکاکسون انجام شد. ميزان pکمتر يا مساوي 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: فاصله دو بالک عضله راست شکمي بعد از 6 هفته تمرين در گروه مداخله کاهش معناداري نشان داد (بالاي ناف 001/0=p، پايين ناف 03/0=p). ضخامت عضلات مايل داخلي و خارجي و عضلات عرضي شکمي دوطرف بعد از 6 هفته در گروه مداخله افزايش معناداري داشت (05/0p<). در گروه کنترل فاصله دو بالک عضله راست شکمي و ضخامت عضلات شکمي تغيير معني داري نداشت. نتيجه گيري: تمرينات تقويتي عضلات مايل شکم فاصله دو بالک عضله راست شکمي را کاهش داده و ضخامت عضلات مايل و عضلات عرضي شکم را در زنان مبتلا به دياستاز رکتي افزايش مي­ دهد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ایزدی، ف.، و خلخالی زاویه، م.، و اکبرزاده باغبان، ع. (1397). پاسخ ساختاری عضلات شکمی به شش هفته تمرین تقویتی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 21(9 ), 71-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470018Vancouver : کپی

ایزدی فاطمه، خلخالی زاویه مینو، اکبرزاده باغبان علیرضا. پاسخ ساختاری عضلات شکمی به شش هفته تمرین تقویتی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1397 [cited 2021April16];21(9 ):71-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470018IEEE : کپی

ایزدی، ف.، خلخالی زاویه، م.، اکبرزاده باغبان، ع.، 1397. پاسخ ساختاری عضلات شکمی به شش هفته تمرین تقویتی در زنان مبتلا به دیاستازیس رکتی. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 21(9 ), pp.71-82. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470018>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 149 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی