برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد (ACT) بر اميد به زندگي و بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: سرطان پستان از جمله شايع ترين سرطان ها در زنان مي باشد که اثرات عميقي را بر سلامت رواني و اجتماعي، اميد به زندگي و بهزيستي روان شناختي به جا مي گذارد. پژوهش حاضر با هدف تعيين تأثير درمان مبتني بر پذيرش و تعهد بر اميد به زندگي و بهزيستي روانشناختي زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شيمي درماني انجام گرديد. روش کار: روش پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردي، از لحاظ روش شبه آزمايشي و از نوع طرح هاي پيش آزمون-پس آزمون همراه با گروه مداخله و شاهد بود. جامعه آماري پژوهش کليه زنان مبتلا به سرطان پستان بيمارستان شهداي تجريش بودند که به شيوه نمونه گيري هدفمند انتخاب و به طور تصادفي در دو گروه مداخله (15 نفر) و شاهد (15 نفر) جايگزين شدند که در آن گروه مداخله در 8 جلسه 90 دقيقه اي مداخله مبتني بر پذيرش و تعهد را دريافت کرده و گروه شاهد در ليست انتظار ماندند. ابزار اندازه گيري مورد استفاده در پژوهش، پرسشنامه اميد به زندگي اشنايدر (1991) و بهزيستي روان شناختي ريف (1980) بود. تجزيه و تحليل اطلاعات به دست آمده از اجراي پرسشنامه از طريق نرم افزار SPSS v. 23 در دو بخش توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (تحليل کوواريانس تک متغيره) انجام پذيرفت. يافته ها: نتايج بدست آمده از تحليل داده ها نشان داد که به دنبال ارائه درمان مبتني بر پذيرش و تعهد نمرات متغيرهاي اميد به زندگي و بهزيستي روان شناختي افراد گروه آزمايش در مرحله پس آزمون افزايش داشته و اين نوع از درمان اثرات مثبت معني داري را بر اميد به زندگي و بهزيستي روان شناختي زنان مبتلا به سرطان تحت شيمي درماني برجاي گذاشته است (001/0 > P). نتيجه گيري: درمان گروهي پذيرش و تعهد روشي مؤثر به منظور افزايش اميد به زندگي و بهزيستي روان شناختي مبتلايان به سرطان پستان مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مقدم فر، ن.، و امرایی، ر.، و اسدی، ف.، و امانی، ا. (1397). تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی. روان پرستاری, 6(5 ), 1-7. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470013Vancouver : کپی

مقدم فر نصیره، امرایی راضیه، اسدی فاطمه، امانی امید. تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی. روان پرستاری. 1397 [cited 2022January18];6(5 ):1-7. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470013IEEE : کپی

مقدم فر، ن.، امرایی، ر.، اسدی، ف.، امانی، ا.، 1397. تأثیر درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر امید به زندگی و بهزیستی روان شناختی زنان مبتلا به سرطان پستان تحت شیمی درمانی. روان پرستاری, [online] 6(5 ), pp.1-7. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470013. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 309 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی