برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  21 , شماره  73 ; از صفحه 89 تا صفحه 105 .
 
عنوان مقاله: 

الگوهاي «مشارکت دولتي-خصوصي» و اثر آنها بر شاخص هاي مياني بيمارستان: يک مرور انتقادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی لرستان، خرم آباد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: يکي از راه­ حل­ هاي پيش روي دولت­ ها براي مواجهه با مشکل محدوديت منابع در بخش سلامت، مشارکت دولتي-خصوصي است. مطالعه حاضر با هدف بررسي اثرهاي الگوهاي مختلف مشارکت دولتي-خصوصي بر شاخص هاي مياني بيمارستان و شناسايي عوامل موثر بر اجراي موفقيت آميز آن انجام شد. روش ها: پژوهش حاضر يک مرور انتقادي است. جستجو با استفاده از کليدواژه­ هاي مناسب به دو زبان فارسي و انگليسي در بازه زماني 2017-2000 انجام شد. جستجو در پايگاه هاي اطلاعاتي Google Scholar، Ovid، Proquest، Pubmed، Science Direct، Scopus Springer، Magiran، SID، IranMedex و Irandoc انجام شد؛ براي ارزيابي کيفيت مقاله ها از ابزارهاي ارزيابي نقادانه و رده بندي براساس هرم شواهد استفاده شد. عوامل زمينه اي موثر بر اجراي موفقيت­ آميز مشارکت دولتي-خصوصي در بيمارستان­ ها با روش تحليل محتوا شناسايي شد. يافته ها: در مجموع 20 مقاله براي ورود به مطالعه انتخاب گرديد. شش الگوي مشارکت دولتي-خصوصي در بيمارستان­ ها مورد استفاده قرار گرفته است. الگوها شامل الگوي Alzira، DBFO/PFI، قرارداد مديريت، Colocation & DBFLO، برون سپاري و خصوصي سازي بودند. هر کدام از اين الگوها تاثيرهاي متفاوتي بر عدالت، کيفيت، کارايي و دسترسي دارند. عوامل مؤثر بر اجراي موفقيت­ آميز پروژه هاي مشارکت دولتي-خصوصي شامل: چارچوب هاي قانوني، پشتيباني سياسي، مشوق هاي مالي و ظرفيت­ سازي بود. نتيجه گيري: به نظر مي­ رسد الگوي DBFO/PFI براي پروژه­ هاي ساخت و ساز و الگوهاي قرارداد مديريت، برونسپاري و Alzira براي ارايه خدمت هاي بيمارستاني مناسب تر هستند. لذا، سياستگذاران سلامت مي­ توانند الگوهاي مختلف مشارکت دولتي-خصوصي را براساس تاثيرهاي که بر شاخص­ هاي مياني مي­ گذارند، به­ کار گيرند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی