برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر 1397 , دوره  21 , شماره  9 ; از صفحه 18 تا صفحه 25 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريک با سطح خوني ميزان ويتامين D، کلسيم، منيزيم، آلکالن فسفاتاز و پاراتيروئيد هورمون در زنان سنين باروري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* کمیته پژوهشی دانشجویان، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: امروزه سبک زندگي مدرن، زنان را در معرض انواع کمبودهاي ويتاميني و اختلالات آنزيمي و هورموني و به دنبال آن نگراني مهم چاقي و اضافه وزن قرار داده است. مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط شاخص هاي آنتروپومتريک با سطح سرمي ويتامين D، کلسيم، منيزيم، آلکالن فسفاتاز و هورمون پاراتيروئيدي انجام شد. روش کار: اين مطالعه همبستگي در فاصله زماني مهر ماه 1395 تا دي ماه 1396 بر روي 100 نفر از زنان سالم سنين باروري شهر اروميه انجام شد. پس از اخذ رضايت نامه کتبي و تکميل پرسشنامه حاوي اطلاعات فردي، از واحدهاي پژوهش 10 ميلي ليتر خون وريدي بعد از حدود 12 ساعت ناشتايي اخذ گرديد و سطوح کلسيم، منيزيم، ويتامين D، هورمون پاراتيروئيد و آلکالين فسفاتاز مورد سنجش قرار گرفت. همچنين شاخص هاي آنتروپومتريک نيز مورد سنجش قرار گرفت. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 22) و آزمون همبستگي و آناليز واريانس انجام گرفت. ميزان p کمتر از 05/0 معنادار در نظر گرفته شد. يافته ها: در اين مطالعه ويتامين D همبستگي منفي با تمام شاخص هاي آنتروپومتريک داشت، اما اين همبستگي از نظر آماري معنادار نبود (05/0
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محدثی، ح.، و غیبی، ش.، و ساعی قره ناز، م.، و نجارزاده، م.، و خلخالی، ح.، و یگانه پور، م. (1397). بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با سطح خونی میزان ویتامین D, کلسیم, منیزیم, آلکالن فسفاتاز و پاراتیروئید هورمون در زنان سنین باروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, 21(9 ), 18-25. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470004Vancouver : کپی

محدثی حمیده، غیبی شاهصنم، ساعی قره ناز مرضیه، نجارزاده مریم، خلخالی حمیدرضا، یگانه پور میترا. بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با سطح خونی میزان ویتامین D, کلسیم, منیزیم, آلکالن فسفاتاز و پاراتیروئید هورمون در زنان سنین باروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران. 1397 [cited 2022January25];21(9 ):18-25. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470004IEEE : کپی

محدثی، ح.، غیبی، ش.، ساعی قره ناز، م.، نجارزاده، م.، خلخالی، ح.، یگانه پور، م.، 1397. بررسی ارتباط شاخص های آنتروپومتریک با سطح خونی میزان ویتامین D, کلسیم, منیزیم, آلکالن فسفاتاز و پاراتیروئید هورمون در زنان سنین باروری. مجله زنان مامایی و نازایی ایران, [online] 21(9 ), pp.18-25. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=470004. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی