برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي اميد درماني بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشگاه آزاد آشتیان، آشتیان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اختلال استرس پس از سانحه نوعي اختلال مرتبط با استرس است و در افرادي که در معرض حوادث آسيب رسان شديد قرار گرفتند، بروز مي کند و باعث مشکلات روانشناختي زيادي مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين اثربخشي اميد درماني بر بهزيستي روانشناختي و تاب آوري در بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام شد. روش کار: اين پژوهش نيمه تجربي با طرح پيش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مراجعه کننده به کلينيک مشاوره قطعه گمشده شهر تهران در سال 1396 بودند. نمونه پژوهش 40 بيمار بودند که با روش در دسترس انتخاب و با روش تصادفي ساده در دو گروه جايگزين شدند. گروه آزمايش 8 جلسه 2 ساعته به مدت يک ماه با روش اميد درماني آموزش ديد. داده ها با کمک پرسشنامه هاي بهزيستي روانشناختي و تاب آوري جمع آوري و براي ارزيابي اختلال استرس پس از سانحه از مصاحبه باليني استفاده شد. داده ها با روش تحليل کوواريانس چندمتغيري تحليل شدند. يافته ها: يافته ها نشان داد در مرحله پس آزمون گروه هاي آزمايش و کنترل در بهزيستي روانشناختي و تاب آوري تفاوت معناداري داشتند. به عبارت ديگر اميد درماني باعث افزايش معنادار بهزيستي روانشناختي و تاب آوري بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه شد. نتيجه گيري: نتايج حاکي از اهميت اميد درماني در بهبود بهزيستي روانشناختي و تاب آوري مي باشد. بنابراين روش اميد درماني مي تواند توسط مشاوران و درمانگران براي بهبود بهزيستي روانشناختي و تاب آوري بيماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه مورد استفاده قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 114 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی