برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  21 , شماره  73 ; از صفحه 25 تا صفحه 34 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط کيفيت زندگي و سطح سرمايه اجتماعي در بين کارکنان شبکه بهداشت: مطالعه موردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: کيفيت ­ زندگي از مفاهيم محوري توسعه پايدار مي­ باشد. سرمايه ­ اجتماعي از متغيرهاي تأثيرگذار برنامه ­ هاي توسعه ­ اي و همچنين يکي از مهمترين تعيين­ کننده­ هاي اجتماعي سلامت مي­ باشد. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط کيفيت­ زندگي و سرمايه ­ اجتماعي در بين کارکنان شبکه بهداشت شهرستان ملاير انجام گرفته است. روش­ ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي مقطعي بوده که در نيمه اول سال 1396 انجام پذيرفت. جامعه پژوهش، کارکنان شبکه بهداشت شهرستان ملاير بود. با استفاده از روش نمونه­ گيري طبقه­ بندي­ شده، حجم نمونه 186 نفر انتخاب شد. ابزارگردآوري داده­ ها، پرسش­ نامه استاندارد داراي 3 بخش شامل اطلاعات جمعيت­ شناختي(پنج سوال)، کيفيت ­ زندگي(36 سوال) و سرمايه­ اجتماعي(36 سوال) بود. تحليل داده­ ها با استفاده از نرم ­ افزار اس ­ پي ­ اس­ ­ اس نسخه 20 و تحليل واريانس يک ­ طرفه، ضريب همبستگي پيرسون و آزمون تي مستقل انجام شد. يافته­ ها: ميانگين نمره کل سرمايه ­ اجتماعي 34/13± 3/119 و ميانگين نمره کل کيفيت ­ زندگي71/16± 4/68 به دست آمد. بين ابعاد سلامت عمومي( 22/0=r و سطح معني­ داري 003/0=p)، سلامت رواني( 24/0=r و سطح معني­ داري 001/0=p)، عملکرد اجتماعي( 25/0=r و سطح معني­ داري 00/0=p)، عملکرد جسمي( 38/0=r و سطح معني­ داري 001/0=p)، ايفاي نقش متاثر از مشکلات جسمي( 25/0=r و سطح معني­ داري 001/0=p)، ايفاي نقش متاثر از مشکلات رواني( 20/0=r و سطح معني­ داري 007/0=p) و سرزندگي و نشاط( 23/0=r و سطح معني­ داري 001/0=p) با سرمايه ­ اجتماعي همبستگي مثبت و معني­ داري وجود داشت. بين درد جسمي به عنوان يکي از ابعاد کيفيت ­ زندگي و سرمايه ­ اجتماعي همبستگي مثبت ناچيز و غير معني­ داري مشاهده شد. ( 14/0=r و سطح معني­ داري 06/0=p) نتيجه­ گيري: سطح سرمايه ­ اجتماعي مي­ تواند در بهبود کيفيت­ زندگي تاثيرگذار باشد. به­ نظر مي­ رسد با تقويت مشارکت­ هاي اجتماعي و فعاليت­ هاي گروهي، توسعه روابط اجتماعي، تقويت حس امنيت و اعتماد بين کارکنان، مي­ توان به بهبود کيفيت­ زندگي افرادکمک کرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 70 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی