3 SID.ir | نتايج بارداري در بيماران سندرم تخمدان پلي کيستيک تحت درمان IVF با دو پروتکل Long GnRh آگونيست وFlexible GnRh آنتاگونيست

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

نتايج بارداري در بيماران سندرم تخمدان پلي کيستيک تحت درمان IVF با دو پروتکل Long GnRh آگونيست وFlexible GnRh آنتاگونيست

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و مامايي، مرکز تحقيقات سلامت زنان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي مشهد، مشهد، ايران
 
چکیده: 
مقدمه: در بيماران نابارور مبتلا به سندرم پلي کيستيک که عدم پاسخ به درمان هاي تحريک تخمک گذاري دارند، لقاح آزمايشگاهي (IVF) گزينه مناسبي است. مطالعه حاضر با هدف مقايسه نتايج بارداري در بيماران سندرم تخمدان پلي کيستيک تحت درمان IVF که تحت پروتکل GnRH آگونيست بلندمدت يا آنتاگونيست GnRH قرار مي گيرند، انجام شد. روش کار: اين مطالعه کارآزمايي باليني تصادفي در سال 1393 بر روي 96 بيمار نابارور مبتلا به سندرم تخمدان پلي کيستيک کانديد لقاح آزمايشگاهي (IVf) مراجعه کننده به مرکز ميلاد انجام شد. بيماران به طور تصادفي به 2 گروه آگونيست GnRH بلندمدت و آنتاگونيست GnRH قرار گرفتند و به هر دو گروه قرص ضد بارداري خوراکي به عنوان پيش درمان و FSH نوترکيب جهت تحريک تخمدان تجويز شد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (نسخه 20) و آزمون هاي آماري کي دو، دقيق فيشر، و من ويتني انجام شد. ميزان p کمتر از 05/0 معني دار در نظر گرفته شد. يافته ها: دو گروه آگونيست GnRH و آنتاگونيست GnRH از نظر نتايج بارداري نظير حاملگي شيميايي (544/0=p)، حاملگي باليني (6/0=p)، سقط (1=p) و چندقلويي (668/0=p) تفاوت آماري معناداري نداشتند. شيوع سندرم تحريک بيش از حد تخمدان در گروه آنتاگونيست نسبت به آگونيست کمتر بود که از نظر آماري معنادار بود (0001/0=p). دوز گنادوتروپين (344/0=p) و تعداد روزهاي تحريک با گنادوتروپين (236/0=p) بين دو گروه از نظر آماري معنادار نبود. نتيجه گيري: آنتاگونيست GnRh مي تواند در مبتلايان به سندرم تخمدان پلي کيستيک که کانديد IVF هستند، مورد استفاده قرار گيرد و استفاده از رژيم آنتاگونيست GnRh در مقايسه با آگونيست GnRH بر روي نتايج بارداري تفاوتي ندارد و فقط عارضه درمان ناباروري را کاهش مي دهد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 28
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی