برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تأثير اجراي برنامه مديريت استرس بر اضطراب و تاب آوري کارکنان فوريت پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه داخلی جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: اضطراب و استرس يکي از مشکلات عمده در زندگي روزمره کارکنان فوريت پزشکي محسوب مي شود. تجربه اين عوامل تنش زا و عوارض ناشي از آن، مي توانند موجب کاهش کيفيت کار و تمايل به ادامه خدمت فرد گردند. يکي از استراتژيهاي مقابله اي در زمان رويارويي با اين شرايط، استفاده از رويکرد تاب آوري است اين پژوهش با هدف بررسي تأثير آموزش مديريت استرس بر ميزان تاب آوري و اضطراب در پرسنل فوريت پزشکي طراحي و اجرا شد. روش کار: اين مطالعه نيمه تجربي در فاصله زماني سالهاي 1396-1395 بر روي کارکنان فوريت پزشکي شاغل در 176 پايگاه شهري و جاده اي اورژانس 115 تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي مشهد اجرا گرديد. براي افراد حاضر در گروه آزمودني، هشت جلسه کارگاه آموزش مديريت استرس 45 دقيقه اي برگزار گرديد. قبل و بعد از مداخله پرسش نامه هاي تاب آوري کانر و داويدسون و پرسشنامه اضطراب اشپيل برگر براي هر دو گروه تکميل شد. از آزمونهاي آماري تي زوجي، تي مستقل، من ويتني، ويکاکسون و آناليز کوواريانس جهت مقايسه هاي درون و بين گروهي در نرم افزار SPSS نسخه 16 استفاده گرديد. يافته ها: در اين پژوهش، 82 نفر از کارکنان فوريت پزشکي با ميانگين سني 4/3 ± 2/28 سال و سابقه کار 7/2 ± 2/5 سال مورد مطالعه قرار گرفتند. نتايج نشان داد آموزش مديريت استرس در گروه آزمودني، موجب افزايش معنادار نمره تاب آوري (001/0 > P)، کاهش ميانگين نمره اضطراب آشکار (001/0 > P) و همچنين کاهش ميانگين نمره اضطراب پنهان (001/0 > P) گرديده است. نتيجه گيري: آموزش مديريت استرس مي تواند در کاهش ميزان اضطراب و افزايش تاب آوري کارکنان فوريت پزشکي نقش قابل قبولي ايفا نمايد. از آنجا که کمتر شدن تنش شغلي اين افراد مي تواند باعث ارائه خدمات بهتر باليني توسط آنها شود، لذا ضروري است از اين استراتژي هاي مؤثر براي کاهش تنش شغلي و افزايش تاب اوري استفاده گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 300 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی