برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي بين عملکرد خانواده و اضطراب در مراقبين خانوادگي سالمندان مبتلا به دمانس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی پرستاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: افزايش شيوع بيماري دمانس از جمله پيامدهاي دوران سالمندي است، مراقبت از اين بيماران با توجه به ماهيت بيماري و وابستگي بالا منجر به مشکلات رواني در مراقبان مي گردد، از طرفي وجود بيماري منجر به اختلال در عملکرد خانواده مي گردد، از اينروسنجش عملکرد خانواده مي تواند ابزار پيش بيني کننده مناسبي براي سلامت روان خانواده باشد. ارزيابي ميزان اضطراب مراقبين سالمندان مبتلا به دمانس و ارتباط آن با عملکرد خانواده هدف پژوهش حاضر بود. روش کار: اين مطالعه از نظر روش شناختي يک مطالعه همبستگي بود. تعداد 150 نفر از مراقبين خانوادگي سالمندان مبتلا به دمانس مراجعه کننده به انجمن آلزايمرايران واقع در تهران از طريق نمونه گيري در دسترس در سال 1394-1395 و با توجه به معيار ورود مطالعه انتخاب شدنداضطراب مراقبين و عملکرد خانواده آنان از طريق پرسشنامه اضطراب زونگ و عملکرد خانواده مک مستر سنجيده شد. داده ها از طريق آزمون هاي آماري ضريب همبستگي پيرسون، تحليل واريانس، آزمون تعقيبي شفه و رگرسيون خطي چند گانه گام به گام با استفاده از نرم افزار SPSS 19 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. يافته ها: 4/19% و 3/1% از مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به دمانس به ترتيب داراي اضطراب خفيف و اضطراب شديد بودند. عملکرد خانواده در اين بيماران در همه ابعاد بجز حل مسئله داراي اختلال بوده و بين همه خرده مقياس هاي عملکرد خانواده با اضطراب مراقبين رابطه منفي و معني دار (001/0 > P) وجود داشت. نتايج تحليل رگرسيون خطي چندگانه گام به گام براي پيش بيني اضطراب از روي ابعاد عملکرد خانواده و متغيرهاي زمينه اي نشان داد بعد کنترل رفتار، وضعيت اقتصادي و وضعيت سلامت قادر به پيش بيني واريانس اضطراب مراقبين بودند. نتيجه گيري: با توجه به شيوع علائم اضطراب در مراقبين خانوادگي بيماران مبتلا به دمانس وارتباط عملکرد خانواده با اضطراب اين مراقبين، بررسي ابعاد عملکرد خانواده مي تواند به عنوان يکي از شاخص هاي مهم خانواده درماني و آموزش خانواده ها در ارتقاء سلامت مراقبين تأثير گذار باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

گودرزی، ن.، و رهگوی، ا.، و محمدی شاهبلاغی، ف.، و بیگلریان، ا. (1397). بررسی همبستگی بین عملکرد خانواده و اضطراب در مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس. روان پرستاری, 6(3 ), 1-8. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469981Vancouver : کپی

گودرزی نسرین، رهگوی ابوالفضل، محمدی شاهبلاغی فرحناز، بیگلریان اکبر. بررسی همبستگی بین عملکرد خانواده و اضطراب در مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس. روان پرستاری. 1397 [cited 2022January23];6(3 ):1-8. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469981IEEE : کپی

گودرزی، ن.، رهگوی، ا.، محمدی شاهبلاغی، ف.، بیگلریان، ا.، 1397. بررسی همبستگی بین عملکرد خانواده و اضطراب در مراقبین خانوادگی سالمندان مبتلا به دمانس. روان پرستاری, [online] 6(3 ), pp.1-8. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469981. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 363 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی