برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  21 , شماره  72 ; از صفحه 99 تا صفحه 112 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي الگوي توسعه اخلاق حرفه اي سازمان هاي دولتي: نظام سلامت ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: ساختار، ملزومات و پيش نيازهاي اخلاق حرفه اي در بخش بهداشت و درمان مورد بحث قرار نگرفته است؛ بنابر اين، مطالعه حاضر با هدف ارائه الگوي اخلاق حرفه اي در ايران به منظور بهسازي منابع انساني انجام شده است. روش ها: پژوهش حاضر در دو مرحله در سال 1396 انجام گرفت. در مرحله اول، مطالعه تطبيقي شناسايي ابعاد و الزامات اصول اخلاق حرفه اي در بخش سلامت در کشور هاي منتخب انجام گرفت. پنج کشور انگليس، مالزي، ژاپن، ترکيه و آمريکا شرايط ورود به مطالعه را کسب کردند. براي گردآوردي داده هاي مربوط به کشورهاي منتخب از فرم استخراج داده استفاده شد. در مرحله دوم، ديدگاه 20 نفر از صاحب نظران به عنوان نمونه پژوهش با استفاده از روش دلفي در سه مرحله تا تاييد گويه ها اخذ شد. تحليل داده ها با استفاده از آزمون آماري تي مستقل تک نمونه اي از طريق نرم افزار SPSS ويرايش 22 انجام گرفت. يافته ها: در بخش تطبيقي، بر اساس ابعاد مشترک در کشورهاي مورد بررسي، چهار بعد ساختار، آموزش، نهادينه سازي و ارزشيابي استخراج گرديد. يافته هاي بخش دلفي نيز نشان داد که از 20 گويه استخراج شده بر اساس مطالعه تطبيقي و در چهار حيطه ساختار، آموزش، نهادينه سازي و ارزشيابي، در مرحله اول دلفي 17 گويه تاييد شد. در مرحله دوم دو گويه مورد توافق قرار نگرفت و 15 گويه تاييد شد و در نهايت الگوي مفهومي به همراه 15 گويه نهايي (05/0 >P) مورد توافق قرار گرفت. الگوي نهايي پژوهش با در نظر گرفتن افراد مشمول، در چهار حيطه ساختار، آموزش، نهادينه سازي و ارزشيابي اعتبارسنجي گرديد. بحث و نتيجه گيري: يافته ها نشان داد به کارگيري اخلاق حرفه اي در بخش بهداشت و درمان، نيازمند فراهم نمودن ساختار و فرآيند نظام مند بوده و عواملي نظير آموزش، ايجاد ساختارهاي سازماني و تشکيلات و نهادينه سازي آن بايد مورد بحث هاي بيشتر قرار گرفته و بر اساس شرايط کشورها بومي سازي گردد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

حق گو، م.، و دانش فرد، ک.، و طبیبی، س. (1397). طراحی الگوی توسعه اخلاق حرفه ای سازمان های دولتی: نظام سلامت ایران. مدیریت سلامت, 21(72 ), 99-112. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469980Vancouver : کپی

حق گو مهرانگیز، دانش فرد کرم اله، طبیبی سیدجمال الدین. طراحی الگوی توسعه اخلاق حرفه ای سازمان های دولتی: نظام سلامت ایران. مدیریت سلامت. 1397 [cited 2021April16];21(72 ):99-112. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469980IEEE : کپی

حق گو، م.، دانش فرد، ک.، طبیبی، س.، 1397. طراحی الگوی توسعه اخلاق حرفه ای سازمان های دولتی: نظام سلامت ایران. مدیریت سلامت, [online] 21(72 ), pp.99-112. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469980>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی