برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  19 , شماره  65 ; از صفحه 43 تا صفحه 50 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي جو سازماني کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات در امور سلامت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: جو سازماني درک کارکنان از محيطي است که در آن مشغول کار هستند. هدف اين پژوهش ارزيابي جو سازماني کتابخانه هاي دانشکداي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان با استفاده از ابزار کلايمت کوال بود. روش کار: اين پژوهش پيمايشي و از نوع کاربردي است، که در سال 1394 انجام گرفت. جامعه پژوهش، کليه کتابداران شاغل در کتابخانه هاي دانشکدهاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان (تعداد 87 نفر) بودند که به روش سرشماري انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه جو سازماني کلايمت کوال بود. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه با نظر اساتيد و صاحب نظران تعيين شد، و پايايي آن از طريق آلفاي کرونباخ، 83/0 تعيين گرديد. داده هاي گردآوري شده وارد نرم افزار SPSS نسخه 18 شد، و از طريق آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (آزمون ANOVA) تحليل شد. يافته ها: بر اساس يافته هاي اين پژوهش، ميانگين کل نمره جو سازماني در کتابخانه هاي دانشکده اي، 5/69 (از 100) و مطلوب ارزيابي شد. اين ميانگين براي دانشگاه اصفهان، 79 و ايده آل ارزيابي گرديد و براي دانشگاه علوم پزشکي اصفهان و دانشگاه صنعتي به ترتيب، 8/69 و 1/64 و مطلوب ارزيابي گرديد. پايين ترين ميانگين مربوط به جو عدالت با ميانگين 49 بود. نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که جو سازماني کتابخانه هاي دانشگاه هاي دولتي شهر اصفهان از وضعيت مطلوبي برخوردار است. ليکن يکي از ابعادي که نياز به توجه و بررسي هاي بيشتر دارد، جو عدالت است که در ساير پژوهش هاي مشابه نيز پايين ترين نمرات را به خود اختصاص داده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 37 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی