برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1395 , دوره  19 , شماره  65 ; از صفحه 22 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه رهبري تحول گرا و عملکرد شغلي کارکنان در بيمارستان فارابي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: در محيط پوياي کنوني رهبران تحول گرا نقشي تعيين کننده در تغيير و تحولات سازمان ها دارد. هدف از انجام اين پژوهش شناسايي رابطه رهبري تحول گرا و عملکرد شغلي کارکنان در بيمارستان فارابي بوده است. روش کار: پژوهش حاضر از نوع توصيفي و همبستگي است. جهت انتخاب نمونه، 57 نفر از مديران به روش سرشماري، سپس از بين کارکنان زيرمجموعه اين مديران، 216 نفر انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه چند عاملي رهبري و استاندارد عملکرد شغلي پاترسون جمع آوري گرديد. تحليل داده هاي پژوهش از طريق آزمون پارامتري ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون خطي چندگانه با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد. يافته ها: ميانگين عملکرد شغلي کارکنان بيمارستان فارابي برابر با 39/0± 7/4 و ميانگين رهبري تحول گرا در بين مديران از ديدگاه کارکنان 4/4 بدست آمد. نتايج حاصل از آزمون هبستگي نشان داد که رابطه معني داري (P-value<0. 05) بين مولفه هاي چهارگانه سبک رهبري تحول گرا و عملکرد شغلي کارکنان وجود دارد. ضريب همبستگي براي هريک از مولفه هاي رهبري تحول گرا به ترتيب نفوذ آرماني (59 درصد)، انگيزش الهام بخش (48 درصد)، ترغيب ذهني (56 درصد) و ملاحظات فردي (43 درصد) بدست آمد. همچنين بررسي اثر همزمان ابعاد رهبري تحول گرا بر عملکرد شغلي با استفاده از رگرسيون چندگانه نشان داد که متغيرهاي نفوذ آرماني 42 درصد و ترغيب ذهني 39 درصد بر روي عملکرد شغلي کارکنان تاثير مثبت داشته اند. نتيجه گيري: ايجاد و توسعه ابعاد و عوامل مرتبط با رهبري تحول گرا مي تواند زمينه را براي استفاده افراد از رهبري تحول گرا فراهم سازد و منجر به ارتقاي عملکرد سازمان هاي سلامت شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شعبانی نژاد، ح.، و علیاری، ا.، و ابوالقاسم گرجی، ح. (1395). رابطه رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی. مدیریت سلامت, 19(65 ), 22-30. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469963Vancouver : کپی

شعبانی نژاد حسین، علیاری ابوالفضل، ابوالقاسم گرجی حسن. رابطه رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی. مدیریت سلامت. 1395 [cited 2022January18];19(65 ):22-30. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469963IEEE : کپی

شعبانی نژاد، ح.، علیاری، ا.، ابوالقاسم گرجی، ح.، 1395. رابطه رهبری تحول گرا و عملکرد شغلی کارکنان در بیمارستان فارابی. مدیریت سلامت, [online] 19(65 ), pp.22-30. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=469963. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 372 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی