مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

شاخص هاي رشد، کارايي تغذيه و بازماندگي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) تغذيه شده با سطوح مختلف عصاره هاي سرخارگل (Echinacea angustifolia) و مرزنجوش (Origanum majorana)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه خليج فارس، بوشهر، بوشهر
 
چکیده: 
اين مطالعه به منظور ارزيابي تأثير سطوح مختلف عصاره هاي سرخارگل (Echinacea angustifolia) و مرزنجوش (Origanum majorana) بر عملکرد رشد، کارايي تغذيه و بازماندگي بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان (Oncorhynchus mykiss) انجام گرفت. هفت جيره آزمايشي حاوي صفر (براي گروه کنترل)، 1/0، 2/0 و 4/0 درصد سرخارگل و 1/0، 2/0 و 4/0 درصد مرزنجوش تهيه گرديد. بچه ماهيان قزل آلاي رنگين کمان با ميانگين وزني 3/0± 6/2 گرم به صورت تصادفي به 7 گروه (در 3 تکرار) تقسيم و به مدت 4 هفته با جيره هاي آزمايشي تغذيه شدند. در انتهاي دوره آزمايش، شاخص هاي رشد، کارايي تغذيه و بازماندگي محاسبه گرديد. درپايان آزمايش شاخص هاي رشد و تغذيه اي مانند نرخ رشد ويژه (SGR)، ضريب تبديل غذايي (FCR)، درصد افزايش وزن بدن، کارايي غذايي، ميانگين وزن نهايي و کارايي پروتئين به طور معني داري تحث تأثير سطوح مختلف عصاره هاي اين گياهان قرار گرفتند (05/0>P). تيمارهاي مورد آزمايش هيچ گونه تأثير معني داري بر روي طول نهايي و ضريب چاقي نداشتند (05/0P). با توجه پارامترهاي رشد و تغذيه اي در اين آزمايش، مي توان گفت که ميزان 2/0 درصد عصاره سرخار گل و 1/0 درصد مرزنجوش در جيره مي توانند موجب بهبود عملکرد رشد اين ماهي شوند.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 16
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی